Sessió plenària ordinària dijous 28 de juliol de 2022

Durada:
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2020-E-RC-1421
Juan Falcó Mir
Juez de oaz

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Expedient 1329/2022. Aprovació de l'adhesió al Grup d'Acció Local (GAL) Associació Leader de Ponent
Expedient 1017/2022. Aprovació del Compte General de la Corporació exercici 2021
Expedient 1717/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 24 reguladora del preu públic pel servei de la llar d'infants
Expedient 1737/2022. Aprovació inicial de l'expedient 08/2022 de modificació del pressupost municipal 2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Expedient 851/2022. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 2on trimestre de 2022
Expedient 852/2022. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2on trimestre de 2022
Expedient 1769/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la decoració de balcons en el marc de la campanya "Borges en flor"
Expedient 1048/2022. Disposicions Normatives. Proposta d'aprovació inicial del Reglament d'ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i/o híbrids endollables al municipi de les Borges Blanques
Expedient 1313/2022. Procediment Genèric. Moció en defensa dels Jutjats de Pau.
Expedient 1403/2022. Procediment Genèric Moció en favor del Correllengua 2022
Expedient 1825/2022. Procediment Genèric. Moció presentada pel grup Borges per la República per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació
Expedient 1823/2022. Procediment Genèric. Moció presentada pel grup Borges per la República per la compra pública d'habitatge d'ús social com a solució a l'ocupació d'habitatges a les Borge