Sessió plenària ordinària dimecres 25 d'octubre de 2017

Durada: 01:22:06
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

APROVAR ACTES PLENS ANTERIORS
DONAR COMPTE ACTES JUNTA GOVERN LOCAL
DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
DONAR COMPTE PMP TERCER TRIMESTRE DE 2017
DONAR COMPTE PLE ESTAT EXECUCIO 3R_TRIM_2017
APROVACIO MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2018
APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05_2017 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
APROVACIO XIFRES OFICIALS PADRO MUNICIPAL A 1 DE GENER DE 2017
MODIFICACIÓ REGLAMENT D'ÚS LOCAL SOCIAL EL PLANET
APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2017
PROP_PLE MOCIO REPROVACIO FELIP VI
PROP_PLE MOCIO DIMISSIO E_MILLO
MOCIO DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L'ESTAT A CATALUNYA
MOCIO PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I OMNIUM
MOCIO DE SUPORT A L'ESCOLA CATALANA
FORA DE L'ORDRE DEL DIA
PRECS I PREGUNTES