Ple ordinari Dimecres 25 de octubre del 2017

Durada: 00:00:00
 

felip vi
plens

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

1 APROVAR ACTES PLENS ANTERIORS
2 DONAR COMPTE ACTES JUNTA GOVERN LOCAL
3 DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
4 DONAR COMPTE PMP TERCER TRIMESTRE DE 2017
5 DONAR COMPTE PLE ESTAT EXECUCIO 3R_TRIM_2017
6 APROVACIO MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2018
7 APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05_2017 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
8 APROVACIO XIFRES OFICIALS PADRO MUNICIPAL A 1 DE GENER DE 2017
9 MODIFICACIÓ REGLAMENT D'ÚS LOCAL SOCIAL EL PLANET
10 APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2017
11 PROP_PLE MOCIO REPROVACIO FELIP VI
12 PROP_PLE MOCIO DIMISSIO E_MILLO
13 MOCIO DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L?ESTAT A CATALUNYA
14 MOCIO PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I OMNIUM
15 MOCIO DE SUPORT A L?ESCOLA CATALANA
16 FORA DE L'ORDRE DEL DIA
17 PRECS I PREGUNTES