Sessió plenària Extraordinaria Dimecres 29 de novembre de 2017

Durada: 00:00:00
felip vi
plens
poliesportiu

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

1
PROP_PLE APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM, CARRER GRÉVOL
2
PROP_PLE APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE TAXACIÓ CONJUNTA PLANET
3
PROP_PLE DESESTIMACIÓ AL·LEGACIÓ FORMALITZACIÓ CESSIONS SECTOR EL MOLÍ
4
PROP_PLE ADHESIÓ VIA OBERTA
5
APROVACIÓ MODIFICACIÓ CRÉDITS 06_2017 PER TRANSFERÈNCIES
6
PROP_PLE APROVACIÓ PRESSUPOST 2018