Sessió plenària Extraordinària dimecres 29 de novembre de 2017

Durada: 00:08:27
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

PROP_PLE APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM, CARRER GRÉVOL
PROP_PLE APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE TAXACIÓ CONJUNTA PLANET
PROP_PLE DESESTIMACIÓ AL·LEGACIÓ FORMALITZACIÓ CESSIONS SECTOR EL MOLÍ
PROP_PLE ADHESIÓ VIA OBERTA
APROVACIÓ MODIFICACIÓ CRÉDITS 06_2017 PER TRANSFERÈNCIES
PROP_PLE APROVACIÓ PRESSUPOST 2018