La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió
Proposta d'aprovació del Compte General del pressupost de 2019,
Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 8/2020
Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei
Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió
Informe de l'alcaldia.
Precs i preguntes.
<