Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta d'aprovació inicial de la modificació de les bases específiques per a la concessió d'ajuts a autònoms i petites empreses, de menys de 15 treballadors, afectats per l'emergència sanitària del COVID-19.
Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament. bonificacions potestatives.
Proposta d'aprovació del Reglament regulador de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica i creació de la Comissió.
<