Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 13 de setembre de 2021.
00:01:24
Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari en el seu Annex I: prestació del servei de subministrament d'aigua potable per a l'any 2022.
00:02:25
Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament. tarifes.
00:07:04
Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram. Tarifes.
00:09:06
Proposta d'aprovació del nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a subscriure amb la Diputació de Tarragona BASE Gestió d'Ingressos i la Junta de Compensació de Masieta de Salort.
00:12:41
Proposta d'acceptació de la d'acceptació de les donacions de fons bibliogràfics i d'un piano efectuades per Mn. Josep Gil i Ribas.
00:14:21
Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/803 al 2021/1041.
00:16:57
Informe de l'alcaldia.
00:17:52
Precs i preguntes.
00:48:49
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   3 Intervencions
1  Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 13 de setembre de 2021.
00:01:24   10 Intervencions
2  Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari en el seu Annex I: prestació del servei de subministrament d'aigua potable per a l'any 2022.
00:02:25   12 Intervencions
3  Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament. tarifes.
00:07:04   8 Intervencions
4  Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram. Tarifes.
00:09:06   10 Intervencions
5  Proposta d'aprovació del nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a subscriure amb la Diputació de Tarragona BASE Gestió d'Ingressos i la Junta de Compensació de Masieta de Salort.
00:12:41   8 Intervencions
6  Proposta d'acceptació de la d'acceptació de les donacions de fons bibliogràfics i d'un piano efectuades per Mn. Josep Gil i Ribas.
00:14:21   8 Intervencions
7  Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/803 al 2021/1041.
00:16:57   1 Intervenció
8  Informe de l'alcaldia.
00:17:52   17 Intervencions
9  Precs i preguntes.
00:48:49   30 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:17:45   Sense intervencions
<