Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Incloure per via d'urgència a l'ordre del dia la Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament per a l'any 2022.
00:00:21
Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 11 de novembre de 2021 i a la sessió extraordinària de 9 de desembre de 2021.
00:01:13
Proposta d'adhesió al conveni marc amb el Consell Comarcal del Tarragonès, de delegació de la gestió del servei de retirada, custòdia i, si s'escau, desballestament de vehicles abandonats del municipi.
00:01:57
Proposta d'adhesió al conveni marc amb el Consell Comarcal del Tarragonès regulador de la delegació del servei de recollida d'olis usats d'origen domèstic.
00:09:31
Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'ajuntament per al desenvolupament de polítiques de joventut.
00:13:46
Proposta de denúncia de la vigència del conveni establert entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'ajuntament del Catllar pel servei d'assistència municipal en l'àmbit del patrimoni documental, referent al manteniment d'aquest patrimoni.
00:15:48
Proposta d'aprovació del conveni urbanístic de per a la cessió gratuïta de terrenys arran de l'aprovació de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 8 "La Fàbrica" per modificar les condicions d'ús de la clau 21, subclaus 21FNN, 21FNV, 21FC, 21M, 21FCE, 21FC, 21FCH, 21FC.
00:18:21
Proposta d'aprovació de la modificació del pagament d'indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats dels membres de la corporació.
00:24:05
Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament per a l'any 2022.
00:25:26
Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/1042 al 2021/1262 i del número 2022/001 al 2022/013.
00:28:00
Informe de l'alcaldia.
00:28:28
Precs i preguntes.
00:36:15
Inici  Inici
00:00:00   2 Intervencions
1  Proposta d'incloure a l'ordre del dia la Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament per a l'any 2022.
00:00:21   8 Intervencions
2  Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 11 de novembre de 2021 i a la sessió extraordinària de 9 de desembre de 2021.
00:01:13   7 Intervencions
3  Proposta d'adhesió al conveni marc amb el Consell Comarcal del Tarragonès, de delegació de la gestió del servei de retirada, custòdia i, si s'escau, desballestament de vehicles abandonats del municipi.
00:01:57   19 Intervencions
4  Proposta d'adhesió al conveni marc amb el Consell Comarcal del Tarragonès regulador de la delegació del servei de recollida d'olis usats d'origen domèstic.
00:09:31   18 Intervencions
5  Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'ajuntament per al desenvolupament de polítiques de joventut.
00:13:46   10 Intervencions
6  Proposta de denúncia de la vigència del conveni establert entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'ajuntament del Catllar pel servei d'assistència municipal en l'àmbit del patrimoni documental, referent al manteniment d'aquest patrimoni.
00:15:48   8 Intervencions
7  Proposta d'aprovació del conveni urbanístic de per a la cessió gratuïta de terrenys arran de l'aprovació de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 8 'La Fàbrica' per modificar les condicions d'ús de la clau 21, subclaus 21FNN, 21FNV, 21FC, 21M, 21FCE, 21FC, 21FCH, 21FC.
00:18:21   14 Intervencions
8  Proposta d'aprovació de la modificació del pagament d'indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats dels membres de la corporació.
00:24:05   8 Intervencions
9  Proposta d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament per a l'any 2022.
00:25:26   8 Intervencions
10  Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/1042 al 2021/1262 i del número 2022/001 al 2022/013.
00:28:00   1 Intervenció
11  Informe de l'alcaldia.
00:28:28   1 Intervenció
12  Precs i preguntes.
00:36:15   83 Intervencions
<