Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta aprovació pròrroga conveni Salut 2021 COVID
00:04:01
Proposta aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
00:05:53
Proposta aprovació bases concurs fotografia Calendari 2023
00:21:49
Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP, UNICAT-ERC-AM, JUNTSXCAT, EL CATLLAR-ECG , per acordar que s'iniciï l'expedient corresponent per a que la Biblioteca Municipal del Catllar porti de complement el nom d'en Josep Gironès.
00:25:29
Inicio de la sesión  Inici
00:04:01   Sense intervencions
1  Proposta aprovació pròrroga conveni Salut 2021 COVID
00:04:01   10 Intervencions
2  Proposta aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
00:05:53   19 Intervencions
3  Proposta aprovació bases concurs fotografia Calendari 2023
00:21:49   18 Intervencions
4  Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP, UNICAT-ERC-AM, JUNTSXCAT, EL CATLLAR-ECG , per acordar que s'iniciï l'expedient corresponent per a que la Biblioteca Municipal del Catllar porti de complement el nom d'en Josep Gironès.
00:25:29   24 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:31:05   Sense intervencions
<