Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 10 de març de 2022.
00:00:16
Aprovació d'urgència del punt "D'aprovació inicial modificació puntual POUM núm. 10"
00:01:37
Aprovació d'urgència del punt "Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores dels premis concurs-festival de teatre l'agulla del Catllar."
00:01:55
Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària de data 31 de març de 2022.
00:02:32
Proposta Ple aprovació recepció obres sector 24 del POUM, PP8, Parc de Llevant 1
00:03:04
Proposta aprovació inicial desafectació escoles velles
00:07:22
Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
00:09:31
Proposta d'aprovació de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.
00:13:56
Proposta d'aprovació de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals.
00:17:14
Proposta d'aprovació conveni marc recollida d'animals abandonats, vius, ferits i morts del Catllar amb el CCT.
00:22:56
Proposta d'aprovació del conveni amb creu roja espanyola a Tarragona per al servei de teleassistència domiciliària.
00:23:56
Proposta d'aprovació del conveni turístic Baix Gaià amb l'ajuntament de Torredembarra i altres municipis que s'hi adhereixin.
00:27:17
D'aprovació inicial modificació puntual poum núm. 10
00:29:13
Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores dels premis "concurs-festival de teatre l'agulla del Catllar".
00:42:08
Donar compte dels decrets de l'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del núm. 2022/272 al núm. 2022/652.
00:49:30
Informes de l'alcaldia.
00:49:47
Precs i preguntes.
00:57:09
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 10 de març de 2022.
00:00:16   7 Intervencions
2  Aprovació d'urgència del punt 'D'aprovació inicial modificació puntual POUM núm. 10'
00:01:37   1 Intervenció
3  Aprovació d'urgència del punt 'Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores dels premis concurs-festival de teatre l'agulla del Catllar.'
00:01:55   1 Intervenció
4  Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària de data 31 de març de 2022.
00:02:32   8 Intervencions
5  Proposta Ple aprovació recepció obres sector 24 del POUM, PP8, Parc de Llevant 1
00:03:04   14 Intervencions
6  Proposta aprovació inicial desafectació escoles velles
00:07:22   10 Intervencions
7  Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
00:09:31   8 Intervencions
8  Proposta d'aprovació de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.
00:13:56   10 Intervencions
9  Proposta d'aprovació de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals.
00:17:14   14 Intervencions
10  Proposta d'aprovació conveni marc recollida d'animals abandonats, vius, ferits i morts del Catllar amb el CCT.
00:22:56   8 Intervencions
11  Proposta d'aprovació del conveni amb creu roja espanyola a Tarragona per al servei de teleassistència domiciliària.
00:23:56   10 Intervencions
12  Proposta d'aprovació del conveni turístic Baix Gaià amb l'ajuntament de Torredembarra i altres municipis que s'hi adhereixin.
00:27:17   8 Intervencions
13  D'aprovació inicial modificació puntual poum núm. 10
00:29:13   27 Intervencions
14  Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores dels premis 'concurs-festival de teatre l'agulla del Catllar'.
00:42:08   19 Intervencions
15  Donar compte dels decrets de l'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del núm. 2022/272 al núm. 2022/652.
00:49:30   1 Intervenció
16  Informes de l'alcaldia.
00:49:47   1 Intervenció
17  Precs i preguntes.
00:57:09   68 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:43:05   Sense intervencions
<