Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
00:11:54
Expedient 1768/2022. Alteracions de Béns "escoles velles"
00:12:12
Expedient 1787/2022. Resolució al.legacions i aprov definitiva mod OF Reguladora de la Taxa per a l'ús de les instal. esportives
00:13:01
Expedient 1836/2022. Modificació OF num 21 de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants
00:16:31
Expedient 1876/2022. Modificació de Crèdits 05/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
00:17:53
Expedient 1700/2022. Aprovació conveni consell esportiu del Tarragonés
00:20:09
exp. 1838/2022 Festius locals 2023
00:23:30
Expedient 1724/2022. D'aprovació del protocol de col.laboració per crear la taula del gaià
00:24:29
Expedient 1887/2022. Moció suport jutges de Pau
00:36:17
Expedient 1770/2022. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat
00:28:16
Donar compte dels decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària, del núm. 2022/653 del 23.06.2022 al núm. 2022/936 del 08.07.2022
00:47:40
Informes de l'alcaldia.
00:48:04
Precs i preguntes
00:57:56
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   24 Intervencions
1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior
00:11:54   1 Intervenció
2  Expedient 1768/2022. Alteracions de Béns 'escoles velles'
00:12:12   1 Intervenció
3  Expedient 1787/2022. Resolució al.legacions i aprov definitiva mod OF Reguladora de la Taxa per a l'ús de les instal. esportives
00:13:01   2 Intervencions
4  Expedient 1836/2022. Modificació OF num 21 de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants
00:16:31   1 Intervenció
5  Expedient 1876/2022. Modificació de Crèdits 05/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
00:17:53   2 Intervencions
6  Expedient 1700/2022. Aprovació conveni consell esportiu del Tarragonés
00:20:09   9 Intervencions
7  exp. 1838/2022 Festius locals 2023
00:23:30   1 Intervenció
8  Expedient 1724/2022. D'aprovació del protocol de col.laboració per crear la taula del gaià
00:24:29   1 Intervenció
10  Expedient 1770/2022. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat
00:28:16   10 Intervencions
9  Expedient 1887/2022. Moció suport jutges de Pau
00:36:17   10 Intervencions
11  Donar compte dels decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària, del núm. 2022/653 del 23.06.2022 al núm. 2022/936 del 08.07.2022
00:47:40   1 Intervenció
12  Informes de l'alcaldia.
00:48:04   3 Intervencions
13  Precs i preguntes
00:57:56   57 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:33:43   Sense intervencions
<