Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Assumptes urgents
00:00:15
Aprovació de l'acta de la sessió anterior (14.07.2022)
00:02:20
Expedient 2195/2022. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat
00:03:00
Expedient 1790/2022. Planejament General (Modificació)
00:03:54
Expedient 2352/2022. Planificació i Ordenació de Personal
00:04:13
Donar compte dels decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària, del núm. 937 del 11 de Juliol de 2022 al núm. 1180 del 8 d'Agost de 2022.
00:13:03
Dació compte al Ple auditoria de factures exercici 2021 exp. 2407
00:13:18
Dació compte control de despeses pendents d'aplicar al pressupost exercici 2021 exp. 2346
00:13:24
Dació compte al Ple informe de morositat anual 2021 exp. 2355
00:13:31
Informes de l'alcaldia.
00:14:05
Precs i preguntes
00:20:48
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
1  Assumptes urgents
00:00:15   3 Intervencions
2  Aprovació de l'acta de la sessió anterior (14.07.2022)
00:02:20   3 Intervencions
3  Expedient 2195/2022. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat
00:03:00   1 Intervenció
4  Expedient 2352/2022. Planificació i Ordenació de Personal
00:03:54   1 Intervenció
5  Expedient 1790/2022. Planejament General (Modificació)
00:04:13   2 Intervencions
6  Donar compte dels decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària, del núm. 937 del 11 de Juliol de 2022 al núm. 1180 del 8 d'Agost de 2022.
00:13:03   2 Intervencions
7  Dació compte al Ple auditoria de factures exercici 2021 exp. 2407
00:13:18   1 Intervenció
8  Dació compte control de despeses pendents d'aplicar al pressupost exercici 2021 exp. 2346
00:13:24   1 Intervenció
9  Dació compte al Ple informe de morositat anual 2021 exp. 2355
00:13:31   1 Intervenció
10  Informes de l'alcaldia.
00:14:05   1 Intervenció
11  Precs i preguntes
00:20:48   1 Intervenció
Fin de la sesión  Fi
00:21:29   Sense intervencions
<