Sessió plenària ordinària dijous 7 de juliol de 2022

Durada: 00:16:11
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Acta: Ple extraordinari sessió núm. 3
  00:00:24 2 Intervencions
2 Donar compte: Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 58 al núm. 125 de 2022
  00:00:35 2 Intervencions
3 Exhibició pel·lícules cinematogràfiques: Sol·licitud d'inscripció al Registre d'Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció d'exhibidors
  00:01:01 6 Intervencions
4 POVIBA: Proposta per aprovar un Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de La Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs i Batea per a la contractació conjunta de l'adequació i millora de les instal·lacions d'abastament d'aigua potable en alta, així com dels serveis de conservació i funcionament d'aquestes instal·lacions.
  00:02:52 4 Intervencions
5 Desenvolupament local participatiu LEADER: Proposta per autoritzar l'adhesió de l'àmbit territorial del municipi de Vilalba dels Arcs al Grup d'Acció Local Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques
  00:08:38 2 Intervencions
6 Econòmic: Proposta per aprovar el Compte General de l'exercici 2021
  00:09:19 2 Intervencions
7 Mocions: Moció que presenta el grup municipal ACTIVA'T VILALBA (JUNTS) DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU
  00:09:33 6 Intervencions
8 Precs i preguntes
  00:12:33 4 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:30:02 Sense intervencions