Sessió plenària Extraordinària dimecres 3 de maig de 2023

Durada: 00:04:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Acta: Sessió núm. 2/2023
  00:00:12 1 Intervenció
2 Sorteig membres mesa electoral eleccions 28.05.23
  00:00:25 3 Intervencions
3 Proposta sol·licitud compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'any 2023
  00:03:09 1 Intervenció
4 Aprovació del model de declaracions d'activitats i d'incompatibilitats de càrrecs electes
  00:03:44 1 Intervenció
5 Aprovació del model de declaracions d'interessos dels membres de la corporació local
  00:03:55 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  00:04:17 Sense intervencions