Sessió plenària Extraordinària divendres 3 d'agost de 2018

Durada: 00:04:06
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
ÚNIC APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.
  00:00:01 2 Intervencions