Sessió plenària Extraordinària dilluns 15 d'octubre de 2018

Durada: 00:02:36
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
Únic Aprovar la modificació de crèdits número 6 del Pressupost General de 2018.
  08:01:48 1 Intervenció