Sessió plenària Ordinària dimarts 30 d'octubre de 2018

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r Aprovar l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 26 de setembre.
  00:00:00 1 Intervenció
2n Aprovar l'acta de la sessió extraordinària que tingué lloc el dia 15 d'octubre.
  00:00:43 1 Intervenció
3r Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia des de l'última sessió ordinària.
  00:01:23 1 Intervenció
4t Aprovar el Conveni Regulador de la Comunitat d'Usuaris de la Ribera del Xúquer.
  00:01:38 1 Intervenció
Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el reajustament de les anualitats de finançament per a la l'execució del Pla Edificant.
  00:03:46 1 Intervenció
Aprovar l'adhesió al Servei d'Agent de Desenvolupament Local (ADL) del Consorci de la Ribera.
  00:12:55 1 Intervenció
Aprovar la certificació núm. 2 de l'obra Reurbanització Plaça Major.
  00:15:02 1 Intervenció
Aprovar la certificació núm. 3 de l'obra Reurbanització Plaça Major.
  00:16:46 1 Intervenció
Aprovar la certificació núm. 4 de l'obra Reurbanització Plaça Major.
  00:17:59 1 Intervenció
10é Precs i preguntes.
  00:19:10 Sense intervencions