Sessió plenària dimecres 19 de desembre de 2018

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 DE NOVEMBRE.
  00:00:00 1 Intervenció
2n DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:00:38 1 Intervenció
3r APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA.
  00:01:56 1 Intervenció
4t APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8/2018 DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.
  00:03:15 1 Intervenció
APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL, LES BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2019.
  00:04:06 1 Intervenció
APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 DE L'OBRA REURBANITZACIÓ PLAÇA MAJOR.
  00:23:36 1 Intervenció
SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA LA CREACIÓ D'UN NOU JUTJAT EXCLUSIU PER ALS CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
  00:25:35 2 Intervencions
APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER INSTAR AL GOVERN ESPANYOL QUE SOL·LICITE A LA COMISSIÓ DE LA UE L'ADOPCIÓ DE MESURES SOBRE LA IMPORTACIÓ DE CÍTRICS D'ÀFRICA DEL SUD EN PROTECCIÓ DE LA TARONJA VALENCIANA.
  00:28:24 2 Intervencions
APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER A ATORGAR-LI A TÍTOL PÒSTUM A ENRIC BANYULS GIMÉNEZ, LA CONCESSIÓ  D'HONORS I DISTINCIONS D'ACORD AMB EL REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA. 
  00:36:03 2 Intervencions
10é PRECS I PREGUNTES.
  00:52:21 1 Intervenció