Sessió plenària Ordinària dimecres 27 de febrer de 2019

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:00 Sense intervencions
4t. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:00:33 Sense intervencions
2n. APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
  00:00:54 Sense intervencions
3r. APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP BLOC-COMPROMÍS SOBRE LES DEFICIÈNCIES I MANCANCES DEL SERVEI DE RODALIES RESPONSABILITAT DE RENFE/ADIF.
  00:12:16 Sense intervencions
5é. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL QUART TRIMESTRE DE 2018 D'ACORDAMB EL RD 635/2014.
  00:20:19 Sense intervencions
6é. PRECS I PREGUNTES.
  00:21:23 Sense intervencions