Sessió plenària Extraordinària dimarts 5 de març de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR LA CESSIÓ DE TERRENYS A LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU CONSULTORI AUXILIAR.
  00:00:01 Sense intervencions