Sessió plenària Ordinària dimarts 2 d'abril de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 27 DE FEBRER.
  00:00:00 Sense intervencions
2 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 5 DE MARÇ.
  00:00:54 Sense intervencions
3 ELEGIR ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS I AUTONÒMIQUES.
  00:01:13 Sense intervencions
4 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2019-135, DE DATA 12 DE MARÇ DE 2019, DE PERSONACIÓ EN DILIGÈNCIES PRÈVIES NÚM. 18/2019.
  00:06:29 Sense intervencions
5 APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 3/2019.
  00:18:02 Sense intervencions
6 ADHERIR-SE A LA CANDIDATURA DE LA FSMCV (FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA) ALS PREMIS PRINCESA D'ASTÚRIES.
  00:20:59 Sense intervencions
7 CONCEDIR LA INSÍGNIA D'OR DEL MUNICIPI DE CORBERA A TÍTOL PÒSTUM A ENRIC BANYULS GIMÉNEZ.
  00:24:36 Sense intervencions
8 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:28:38 Sense intervencions
9 DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE OBJECCIÓ A LES RESOLUCIONS DE PAGAMENTS DICTADES PER L'ALCALDE.
  00:28:58 Sense intervencions
10 DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018.
  00:29:45 Sense intervencions
11 PRECS I PREGUNTES.
  00:31:39 Sense intervencions