Sessió plenària Extraordinària dimecres 12 de juny de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1.- APROVAR L'ACTA DE L'ULTIMA SESSIÓ DEL PLE QUE TINGUÉ EL DIA 30 D'ABRIL.
  00:00:00 Sense intervencions