Sessió plenària Extraordinària i urgent dilluns 15 de juliol de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r. APROVAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
  00:00:04 Sense intervencions
2n. APROVAR LES CERTIFICACIONS NÚMEROS 8, 9, 10, 11, 12 I 13 DE L'OBRA REURBANITZACIÓ PLAÇA MAJOR.
  00:01:21 Sense intervencions