Sessió plenària Ordinària dimecres 25 de setembre de 2019

Durada: 00:30:46
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D'11 DE JULIOL.
APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 15 DE JULIOL.
APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 26 D'AGOST.
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA BORSA DE TREBALL.
APROVAR L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DEL JUTJAT DE PAU DE CORBERA.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER TAL QUE L'AJUNTAMENT INCORPORE ALS SEUS REGLAMENTS, EL REGLAMENT ORGÀNIC TIPUS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS MUNICIPAL SOBRE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.
PRECS I PREGUNTES.