Sessió plenària Extraordinària dijous 17 d'octubre de 2019

Durada: 00:31:57
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r ELEGIR ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS DE 2019.
  00:00:00 Sense intervencions
2n APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018.
  00:04:34 Sense intervencions
3r SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT EL REAJUSTAMENT DE LES ANUALITATS DE FINANÇAMENT PER A LA L'EXECUCIÓ DEL PLA EDIFICANT.
  00:06:36 Sense intervencions