Sessió plenària Ordinària dimecres 27 de novembre de 2019

Durada: 00:25:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:00 Sense intervencions
2n SOL·LICITAR L'AMPLIACIÓ DEL MUNICIPI DE CORBERA AL CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ EN LA MODALITAT DE CINEMA/AUDIOVISUAL VALENCIÀ.
  00:00:37 Sense intervencions
3r APROVAR EL PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA.
  00:07:13 Sense intervencions
4t ADHERIR-SE A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE.
  00:15:53 Sense intervencions
25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIÒLENCIA DE GÈNERE
  00:20:27 Sense intervencions
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:21:08 Sense intervencions
PRECS I PREGUNTES
  00:24:48 Sense intervencions