Sessió plenària Ordinària dimecres 29 de gener de 2020

Durada: 00:26:08
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:00 Sense intervencions
2n ADAPTAR-SE A LA NORMATIVA VIGENT DE LA DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
  00:00:33 Sense intervencions
3r MANIFESTAR EL REBUIG DE L'AJUNTAMENT AL TANCAMENT DEL REGISTRE CIVIL DEL MUNICIPI.
  00:04:04 Sense intervencions
4t DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:07:45 Sense intervencions
PRECS I PREGUNTES.
  00:08:08 Sense intervencions