Sessió plenària Ordinària divendres 5 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2021-0028, DE DATA 29/01/2021 D'ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA I DELS EDIFICIS DEL COL·LEGI PÚBLIC CEIP EL CASTELL. EXPEDIENT 918/2020.
  00:04:01 Sense intervencions
2 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 0023-2021, DE DATA 28/01/2021 DE SOL·LICITUD AJUDA ECONÒMICA PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER A L' EXERCICI 2021 CONVOCADA PER L'IVACE. EXPEDIENT 109/2021.
  00:06:30 Sense intervencions
3 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2021-0007, DE 14/01/2021, D'ADHESIÓ AL SERVEI DE RECOLLIDA, CONTROL I MANTENIMENT D'ANIMALS ABANDONATS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA QUE ES PRESTARÀ MITJANÇANT EL CONSORCI DE LA RIBERA.EXPEDIENT 41/2021.
  00:08:31 Sense intervencions
4 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2021-0005, DE DATA 12 DE GENER DE 2021 SOBRE PRORROGA CONTRACTE SERVEI DE RECOLLIDA DE RSU. EXPEDIENT 24/2021.
  00:09:54 Sense intervencions
5 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER INSTAR AL GOVERN D'ESPANYA I A LA GENERALITAT VALENCIANA A APROVAR DE MANERA URGENT MESURES AL SECTOR DE L'HOSTALERIA I EL COMERÇ. EXPEDIENT 119/2021.
  00:11:21 Sense intervencions
6 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A INSTAR AL GOVERN D'ESPANYA A POSAR EN MARXA DETERMINADES MESURES PER A REBAIXAR EL PREU DE LA LLUM. EXPEDIENT 120/2021.
  00:13:04 Sense intervencions
7 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A ESTABLIR CRITERIS JUSTOS, RAONABLES I OBJECTIUS EN RELACIÓ A POSSIBLES DESPESES MUNICIPALS DERIVADES DE LA DEFENSA JURÍDICA DE CÀRRECS ELECTES DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA. EXPEDIENT 123/2021.
  00:32:27 Sense intervencions
8 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS-MUNICIPAL PERQUÈ EL PERSONAL DOCENT SIGA CONSIDERAT PRIORITARI EN LA SEGONA FASE DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19. EXPEDIENT 124/2021.
  00:50:00 Sense intervencions
9 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS-MUNICIPAL PER A EXIGIR AL GOVERN D'ESPANYA MESURES D'URGÈNCIA DAVANT LA PUJADA DEL PREU DE LA LLUM EN PLENA ONADA DE FRED. EXPEDIENT 127/2021.
  01:01:50 Sense intervencions
URGÈNCIA. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A INSTAR AL GOVERN D'ESPANYA I A LA GENERALITAT VALENCIANA A AMPLIAR LES AJUDES DEL PLA RESISTIR I INCLOURE EN ELLES TAMBÉ EL COMERÇ I ALTRS AUTÒNOMS AFECTATS, AIXÍ COM EXEMPCIÓ D'IIMPOSTOS ALS SECTORS AFECTATS.
  01:12:15 Sense intervencions
10 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  01:37:21 Sense intervencions
11 DONAR COMPTE DE L'AUTO NÚM. 183/20 DICTAT PEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE VALÈNCIA, EN EL PO 86/2020, QUE DECLARA DEFINITIVAMENT CADUCAT EL RECURS INTERPOSAT PER ARIDOS ROMAFE, S.L CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 22/2020, DE 29/01/2020.
  01:46:19 Sense intervencions
12 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 22/2021 DICTADA PEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE VALÈNCIA PER LA QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ÁRIDOS ROMAFE, S.L CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2019-0402, DE 19/07/2019, DE NO AUTORITZAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT DE LA CANTERA GIRTAL NÚM. 1124, A LA MERCANTIL ÁRIDOS ROMAFE, S.L.
  01:46:46 Sense intervencions
13 PRECS I PREGUNTES. 
  01:48:01 Sense intervencions