Sessió plenària Extraordinària i urgent dilluns 28 de juny de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1.- APROVAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
  00:00:00 Sense intervencions
2.- APROVAR L'ALÇAMENT DE L'OBJECCIÓ A LA CONTRACTACIÓ D'1 COORDINADOR/A I 15 MONITORS/ES PER A L'ESCOLETA D'ESTIU.
  00:00:42 Sense intervencions