Sessió plenària Extraordinària i urgent divendres 10 de setembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
  00:00:00 Sense intervencions
2 APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 17/2021 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI. FIANÇA AJUNTAMENT PAB 000543/2018, EXPEDIENT 1032/2021.
  00:00:45 Sense intervencions