Sessió plenària Ordinària dimecres 26 de gener de 2022

Durada: 01:20:46
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 Aprovar l'acta de la sessió anterior.
  00:00:08 Sense intervencions
2 Resoldre les al·legacions presentades contra el Programa d'Actuació Integrada de la subunitat d'execució 4.1. Expedient 1231/2020.
  00:01:05 Sense intervencions
3 Aprovar provisionalment el Reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de Corbera. Expedient 1103/2021.
  00:12:09 Sense intervencions
4 Aprovar provisionalment les Bases reguladores de subvencions destinades a esportistes individuals. Expedient 1286/2021.
  00:25:20 Sense intervencions
5 Moció presentada pel Grup Compromís Municipal per la defensa de la citricultura valenciana de la revisió del tractat de Sud-Àfrica.
  00:38:39 Sense intervencions
6 Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia des de l'última sessió ordinària.
  00:40:50 Sense intervencions
7 Precs i preguntes.
  00:53:54 Sense intervencions