Sessió plenària Ordinària dijous 3 de març de 2022

Durada: 00:47:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Ratificar la Resolució de l'Alcaldia núm.2022-0063 de data 21/02/2022 de sol·licitud subvenció a l'IVACE per a l'actuació Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis 2022 en el Polígon Industrial "El Racó" de Corbera. Expedient 197/2022.
Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de concessió de targeta i reserva d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda. Expedient 1343/2021.
Moció presentada pel grup PSPV-PSOE sobre la bretxa digital com a causa d'exclusió Social de les persones majors.
Moció presentada pel grup PSPV-PSOE per sol·licitar a tots el partits polítics i valencianes que se sumen al Fons de Cooperació Municipal.
Moció presentada pel grup PSPV-PSOE amb motiu del 8 de març Dia Internacional de la Dona.
Aprovar la Declaració Institucional presentada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de "Condemna a l'Agressió de Rússia a Ucraïna".
Urgència. Aprovar inicialment el Pla provisional de Mobilitat Urbà Sostenible i el Document Inicial Estratègic (DIE) del PMUS de Corbera. Expedient 247/2022.
Urgència. Donar coneixement de la renúncia del càrrec de regidora presentada per la Sra. Lourdes Llopis Bañuls del Partit Popular. Expedient 154/2022.
Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia des de l'última sessió ordinària.
Precs i preguntes.