Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
2017ko fakturen kredituen judizioz kanpoko aitorpena (Bigarren Partea). (2018/20/S200)- Udalbatzaren Osoko Bilkurari Ebazpen Proposamen Tekniko-Administratiboa eta Alkate-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:00:17
2017 urterako aurrekontu orokorraren kitapenaren onarpenari buruzko 2018/05/14 eguneko 1037 zenbakidu dekretuaren berri emate- (Espte.: 2018/21/S200)- Udalbatzaren Osoko Bilkurari Ebazpen Proposamen Tekniko-Administratiboa eta Alkate-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:06:59
2018ko udal aurrekontuko 06/18 zenbakidun kredituen aldaketa espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik (Espt.:2018/23/S200)- Udalbatzaren Osoko Bilkurari Ebazpen Proposamen Tekniko-Administratiboa eta Alkate-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:17:37
2014/2018 urteetarako diru laguntzaren Plan Estrategikoaren 5. Eraskinaren aldaketa diru-laguntza izenduna Lamuza eskolako guraso elkarteari (2018/15/S999)- Alkate-udalburuaren proposamena arloko Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartze, aurretiko arloko Batzorde Informatiboaren irizpenaz.
01:53:55
Laudio udalerriko "Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 2018-2022" (Esep) Plan Estrategikoa onartzea- Udalbatzarako Proposamena Alkate-udalburuaren bitartez, aurretiko arloko Batzorde Informatiboaren irizpenaz.
01:54:47
2014/2018 urteetarako diru laguntzen Plan Estrategikoaren 4. eraskinaren aldaketa (F18/0067)- Alkate-udalburuaren proposamena arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Arloko Batzorde Informatiboaren irizpenaz.
01:56:42
Loli Muriel Arocak, PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Genero Indarkeriaren aurkako Estatu-itunean jasotako neurriak garatzeko Espainiako Gobernuak konprometitutako aurrekontua", Osoko Bilkurako gaien Informazio Batzordearen Irizpenaz.
1:59:04
Loli Muriel Arocak, PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Hiri-altzariei eta, bereziki, hesiei ikuspen teknikoa egitea eta akatsak zuzentzea", Osoko Bilkurako gaien Informazio Batzordearen Irizpenaz
02:12:12
Txaro Sarasua Diaz-ek, atxiki gabeko zinegotziak, aurkeztu duen mozioa. "Azoka plaza", Osoko Bilkurako gaien Informazio Batzordearen Irizpenaz.
02:43:07
Nerea Gonzalez Garciak, OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Liburutegiaren udako ordutegia", Osoko Bilkurako gaien Informazio Batzordearen Irizpenaz.
03:07:21
Galde-eskeak
3:24:27
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
1  2017ko fakturen kredituen judizioz kanpoko aitorpena (Bigarren Partea). (2018/20/S200)- Udalbatzaren Osoko Bilkurari Ebazpen Proposamen Tekniko-Administratiboa eta Alkate-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:00:17   4 Intervenciones
2  2017 urterako aurrekontu orokorraren kitapenaren onarpenari buruzko 2018/05/14 eguneko 1037 zenbakidu dekretuaren berri emate- (Espte.: 2018/21/S200)- Udalbatzaren Osoko Bilkurari Ebazpen Proposamen Tekniko-Administratiboa eta Alkate-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:06:59   4 Intervenciones
3  2018ko udal aurrekontuko 06/18 zenbakidun kredituen aldaketa espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik (Espt.:2018/23/S200)- Udalbatzaren Osoko Bilkurari Ebazpen Proposamen Tekniko-Administratiboa eta Alkate-Udalburuarena, Ogasun eta Ondare Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bitartez, aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:17:37   49 Intervenciones
4  2014/2018 urteetarako diru laguntzaren Plan Estrategikoaren 5. Eraskinaren aldaketa diru-laguntza izenduna Lamuza eskolako guraso elkarteari (2018/15/S999)- Alkate-udalburuaren proposamena arloko Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartze, aurretiko arloko Batzorde Informatiboaren irizpenaz.
01:53:55   2 Intervenciones
5  Laudio udalerriko 'Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 2018-2022' (Esep) Plan Estrategikoa onartzea- Udalbatzarako Proposamena Alkate-udalburuaren bitartez, aurretiko arloko Batzorde Informatiboaren irizpenaz.
01:54:47   5 Intervenciones
6  2014/2018 urteetarako diru laguntzen Plan Estrategikoaren 4. eraskinaren aldaketa (F18/0067)- Alkate-udalburuaren proposamena arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, aurretiko Arloko Batzorde Informatiboaren irizpenaz.
01:56:42   7 Intervenciones
7  Loli Muriel Arocak, PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, 'Genero Indarkeriaren aurkako Estatu-itunean jasotako neurriak garatzeko Espainiako Gobernuak konprometitutako aurrekontua', Osoko Bilkurako gaien Informazio Batzordearen Irizpenaz.
01:59:04   9 Intervenciones
8  Loli Muriel Arocak, PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, 'Hiri-altzariei eta, bereziki, hesiei ikuspen teknikoa egitea eta akatsak zuzentzea', Osoko Bilkurako gaien Informazio Batzordearen Irizpenaz
02:12:12   16 Intervenciones
9  Txaro Sarasua Diaz-ek, atxiki gabeko zinegotziak, aurkeztu duen mozioa. 'Azoka plaza', Osoko Bilkurako gaien Informazio Batzordearen Irizpenaz.
02:43:07   15 Intervenciones
10  Nerea Gonzalez Garciak, OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, 'Liburutegiaren udako ordutegia', Osoko Bilkurako gaien Informazio Batzordearen Irizpenaz.
03:07:21   11 Intervenciones
11  Galde-eskeak
03:24:27   33 Intervenciones
<