Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2017ko irailaren 25eko akta, 11. zenbakia duena.
00:00:36
Onestea Diru-Laguntzen Plan Estrategikoa. 2018/2019 urtealdia. (S-18/050-O). Teknikariaren proposamen administratiboa, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. Alkatetza arloa. Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:01:15
Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1145 Dekretua, 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 02/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik osoko bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/17/S200).
00:13:32
Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1146 Dekretua, 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 03/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/18/S200).
00:13:59
Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1086 Dekretua, 2018ko udal Aurrekontuko kredituak aldatzeko 05/18 espedientea onestekoa, 2017ko Aurrekontuko Gerakinak gehitzeagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/22/S200).
00:14:22
Kulturako Sektore Kontseiluaren Osaera. Teknikariaren proposamen administratiboa, Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboak irizpena eman dezan. (Kul-18/17). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:14:46
Txaro Sarasua Díaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. "Ekonomia eta Finantza Plana". (S-18/044-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:34:43
Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa "Oinarrizko gizarte zerbitzuak". (S-18/045-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:47:47
Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa "Parke mugikorraren mantentze-lanak eta berritzea". (S-18/046-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
01:16:38
Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: "Zahartze aktiboari eta belaunaldien arteko elkartasunari buruzko jardunaldiak".(S-18/047-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
01:27:32
Jon Ander Altube Lazkanok eh Bildu udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. "Ekainak 28, LGTBI+ Pertsonen Sexu-askapenerako Nazioarteko Eguna". (S-18/049-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
02:00:16
Galde eskeak
02:19:31
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  Onestea 2017ko irailaren 25eko akta, 11. zenbakia duena.
00:00:36   1 Mintzaldi
2  Onestea Diru-Laguntzen Plan Estrategikoa. 2018/2019 urtealdia. (S-18/050-O). Teknikariaren proposamen administratiboa, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. Alkatetza arloa. Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:01:15   11 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1145 Dekretua, 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 02/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik osoko bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/17/S200).
00:13:32   1 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1146 Dekretua, 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 03/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/18/S200).
00:13:59   1 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2018/05/24 eguneko 1086 Dekretua, 2018ko udal Aurrekontuko kredituak aldatzeko 05/18 espedientea onestekoa, 2017ko Aurrekontuko Gerakinak gehitzeagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/22/S200).
00:14:22   1 Mintzaldi
6  Kulturako Sektore Kontseiluaren Osaera. Teknikariaren proposamen administratiboa, Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboak irizpena eman dezan. (Kul-18/17). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:14:46   8 Mintzaldi
7  Txaro Sarasua Díaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. 'Ekonomia eta Finantza Plana'. (S-18/044-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:34:43   10 Mintzaldi
8  Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa 'Oinarrizko gizarte zerbitzuak'. (S-18/045-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:47:47   17 Mintzaldi
9  Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa 'Parke mugikorraren mantentze-lanak eta berritzea'. (S-18/046-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
01:16:38   15 Mintzaldi
10  Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: 'Zahartze aktiboari eta belaunaldien arteko elkartasunari buruzko jardunaldiak'.(S-18/047-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
01:27:32   22 Mintzaldi
11  Jon Ander Altube Lazkanok eh Bildu udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. 'Ekainak 28, LGTBI+ Pertsonen Sexu-askapenerako Nazioarteko Eguna'. (S-18/049-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
02:00:16   12 Mintzaldi
12  Galde eskeak
02:19:31   23 Mintzaldi
<