Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Premia baieztatzea
00:00:42
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 15/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Goienuri, Isasi, Ugarte eta Sagastiko desjabetzeen balio justua". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/39/S200)
00:04:47
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 16/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Isasiko magaleko proiektua idaztea". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/40/S200)
00:39:57
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 17/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Bitorikako magaleko proiektua idaztea".Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/41/S200)
00:43:23
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 18/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Motxotekale konpontzea". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/42/S200)
00:44:05
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 11/18 espedientea (19/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Ugarte plazako erreforma". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/31/S200)
00:44:35
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 19/18 espedientea (20/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Nagusientzako/Umeentzako parkeak". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/43/S200)
00:47:29
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 12/18 espedientea (21/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Santa Luziako erreforma". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/32/S200)
00:48:07
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 20/18 espedientea (22/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Heziketa-zentroak egokitzapena". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/44/S200)
00:48:40
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 21/18 espedientea (23/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Ellakuriko aldagela". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/45/S200)
00:49:13
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 22/18 espedientea (24/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "San Martin atontzea". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/46/S200).
00:49:42
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 23/18 espedientea (25/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Tenis kantxako estalkia". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/47/S200)
00:52:44
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 24/18 espedientea (26/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Hockey zelaiko argiteriaren proiektua idaztea". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/48/S200)
00:56:55
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 25/18 espedientea (27/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Aretako frontoiko berotze-sistema konpontzea eta sarbidea atontzea". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/49/S200)
00:57:29
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 26/18 espedientea (28/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Granjako igerilekuetako UV iragazkia".Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/50/S200)
00:58:10
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 27/18 espedientea (29/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Calistenia kirol pista". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/51/S200)
00:58:40
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 8/18 espedientea (30/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Antzokiaren proiektua idaztea". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/28/S200)
00:59:10
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 28/18 espedientea (31/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Argiteria aldatzea". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/52/S200)
00:59:40
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 29/18 espedientea (32/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Trenbide gaineko pasabidea eraistea". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/53/S200)
01:00:10
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/18 espedientea (33/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Herriguneko kaleetako zoladura". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/30/S200)
01:00:46
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 30/18 espedientea (34/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz "Landa-bideak". Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/54/S200).
01:02:37
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:01   2 Mintzaldi
1  Premia baieztatzea
00:00:42   9 Mintzaldi
2  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 15/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Goienuri, Isasi, Ugarte eta Sagastiko desjabetzeen balio justua'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/39/S200)
00:04:47   21 Mintzaldi
3  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 16/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Isasiko magaleko proiektua idaztea'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/40/S200)
00:39:57   7 Mintzaldi
4  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 17/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Bitorikako magaleko proiektua idaztea'.Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/41/S200)
00:43:23   2 Mintzaldi
5  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 18/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Motxotekale konpontzea'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/42/S200)
00:44:05   1 Mintzaldi
6  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 11/18 espedientea (19/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Ugarte plazako erreforma'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/31/S200)
00:44:35   6 Mintzaldi
7  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 19/18 espedientea (20/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Nagusientzako/Umeentzako parkeak'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/43/S200)
00:47:29   2 Mintzaldi
8  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 12/18 espedientea (21/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Santa Luziako erreforma'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/32/S200)
00:48:07   1 Mintzaldi
9  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 20/18 espedientea (22/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Heziketa-zentroak egokitzapena'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/44/S200)
00:48:40   1 Mintzaldi
10  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 21/18 espedientea (23/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Ellakuriko aldagela'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/45/S200)
00:49:13   1 Mintzaldi
11  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 22/18 espedientea (24/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'San Martin atontzea'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/46/S200).
00:49:42   6 Mintzaldi
12  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 23/18 espedientea (25/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Tenis kantxako estalkia'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/47/S200)
00:52:44   6 Mintzaldi
13  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 24/18 espedientea (26/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Hockey zelaiko argiteriaren proiektua idaztea'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/48/S200)
00:56:55   1 Mintzaldi
14  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 25/18 espedientea (27/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Aretako frontoiko berotze-sistema konpontzea eta sarbidea atontzea'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/49/S200)
00:57:29   1 Mintzaldi
15  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 26/18 espedientea (28/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Granjako igerilekuetako UV iragazkia'.Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/50/S200)
00:58:10   1 Mintzaldi
16  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 27/18 espedientea (29/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Calistenia kirol pista'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/51/S200)
00:58:40   1 Mintzaldi
17  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 8/18 espedientea (30/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Antzokiaren proiektua idaztea'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/28/S200)
00:59:10   1 Mintzaldi
18  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 28/18 espedientea (31/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Argiteria aldatzea'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/52/S200)
00:59:40   1 Mintzaldi
19  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 29/18 espedientea (32/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Trenbide gaineko pasabidea eraistea'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/53/S200)
01:00:10   1 Mintzaldi
20  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/18 espedientea (33/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Herriguneko kaleetako zoladura'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/30/S200)
01:00:46   4 Mintzaldi
21  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 30/18 espedientea (34/18 kontu-hartzailetzako zenbakitzearen arabera), kreditu gehigarrien emakidaz 'Landa-bideak'. Aurretiko Ogasuna eta Ondarea eta Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak arloetako Batzorde Informatiboaren irizpenaz.(2018/54/S200).
01:02:37   2 Mintzaldi
<