Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/18 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2018/06/14 eguneko 1347 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/19/S200).
0:02:22
2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/18 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2018/06/14 eguneko 1347 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/19/S200).
0:02:22
2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 31/18 espedientea, 2017ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik onartzeaz, 2018/06/29 eguneko 1490 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/60/S200).
0:03:00
2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 31/18 espedientea, 2017ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik onartzeaz, 2018/06/29 eguneko 1490 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/60/S200).
0:03:00
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 33/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Funtz bibliografikoak". Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/66/S200)
0:03:36
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 33/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz ?Funtz bibliografikoak?. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/66/S200)
0:03:36
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 34/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Zubiko Etxea proiektuaren idazketa". Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/67/S200)
00:20:45
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 34/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz ?Zubiko Etxea proiektuaren idazketa?. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/67/S200)
00:20:45
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 35/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz ?Kiroldegira irisgarritasuna proiektuaren idazketa?. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/68/S200)
0:22:46
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 35/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Kiroldegira irisgarritasuna proiektuaren idazketa". Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/68/S200)
0:22:46
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 36/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz ?San Pedro elizako portikoa konpontzea?. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/69/S200)
00:27:26
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 36/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "San Pedro elizako portikoa konpontzea". Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/69/S200)
00:27:26
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 37/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz ?Ikastolako obren diru-laguntza?. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/70/S200)
00:28:16
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 37/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Ikastolako obren diru-laguntza". Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/70/S200)
00:28:16
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 38/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz ?Frontoi proiektuaren idazketa?. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/71/S200)
00:32:13
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 38/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz "Frontoi proiektuaren idazketa". Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/71/S200)
00:32:13
Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, ?Haurtzaroko I. udal plana? (S-18/053-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:36:59
Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Haurtzaroko I. udal plana" (S-18/053-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:36:59
Txaro Sarasua Diazek atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. ?Zabor- eta estolderia-tasaren kobrantza? (S-18/054-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
01:01:48
Txaro Sarasua Diazek atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. "Zabor- eta estolderia-tasaren kobrantza" (S-18/054-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
01:01:48
Mª Dolores Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztutako ordezko mozioa: ?Zaborren eta estolderiaren udal tasaren kobrantza? (S-18/053-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
Gobernu-organoen kontrola
1:55:09
1  2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/18 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2018/06/14 eguneko 1347 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/19/S200).
00:02:22   Mintzaldirik ez
2  2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 31/18 espedientea, 2017ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik onartzeaz, 2018/06/29 eguneko 1490 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (Esp.: 2018/60/S200).
00:03:00   Mintzaldirik ez
3  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 33/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Funtz bibliografikoak'. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/66/S200)
00:03:36   12 Mintzaldi
4  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 34/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Zubiko Etxea proiektuaren idazketa'. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/67/S200)
00:20:45   4 Mintzaldi
5  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 35/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Kiroldegira irisgarritasuna proiektuaren idazketa'. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/68/S200)
00:22:46   6 Mintzaldi
6  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 36/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'San Pedro elizako portikoa konpontzea'. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/69/S200)
00:27:26   2 Mintzaldi
7  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 37/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Ikastolako obren diru-laguntza'. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. ( 2018/70/S200)
00:28:16   9 Mintzaldi
8  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 38/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz 'Frontoi proiektuaren idazketa'. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/71/S200)
00:32:13   5 Mintzaldi
9  Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, 'Haurtzaroko I. udal plana' (S-18/053-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
00:36:59   15 Mintzaldi
10  Txaro Sarasua Diazek atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. 'Zabor- eta estolderia-tasaren kobrantza' (S-18/054-O). Aurretiko Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpenaz.
01:01:48   19 Mintzaldi
11  Gobernu-organoen kontrola
01:55:09   Mintzaldirik ez
<