Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Laudio Udalaren finantza eta ekonomia plana. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Ogasun eta Ondare Arloko nahiz Funtzio Publiko eta Lan-harreman Arloko Batzorde Informatiboaren eta Jarraipen Batzordearen irizpena izanda. (2018/55/S200)
0:00:23
2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 32/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik onartzeaz, 2018/07/17 eguneko 1603 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/65/S200)
0:43:44
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 39/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/82/S200)
0:44:23
Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 42/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/87/S200)
0:45:07
Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Auzokideentzako bitartekaritza eta bizikidetza zerbitzua", aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-18/059-O)
0:45:56
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:07:15
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:02   Mintzaldirik ez
1  Laudio Udalaren finantza eta ekonomia plana. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Ogasun eta Ondare Arloko nahiz Funtzio Publiko eta Lan-harreman Arloko Batzorde Informatiboaren eta Jarraipen Batzordearen irizpena izanda. (2018/55/S200)
00:00:23   21 Mintzaldi
2  2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 32/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik onartzeaz, 2018/07/17 eguneko 1603 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/65/S200)
00:43:44   1 Mintzaldi
3  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 39/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/82/S200)
00:44:23   3 Mintzaldi
4  Onartzea 2018rako udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 42/18 espedientea, kreditu gehigarrien emakidaz. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/87/S200)
00:45:07   3 Mintzaldi
5  Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, 'Auzokideentzako bitartekaritza eta bizikidetza zerbitzua', aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-18/059-O)
00:45:56   17 Mintzaldi
6  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:07:15   29 Mintzaldi
<