Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2017ko urriaren 30ko akta, 12. zenbakia duena eta 2017ko azaroaren 27ko akta 13. zenbakia duena.
00:00:17
Onestea 2017ko urriaren 30ko akta, 12. zenbakia duena eta 2017ko azaroaren 27ko akta 13. zenbakia duena.
00:00:17
Aditzera ematea Udal Euskaltegiko 35 Dekretua, 2018ko ekainaren 29koa. Dekretu horren bitartez onesten da 2017tik 2018ra luzatutako Udal Euskaltegiko aurrekontu-kredituak aldatzeko 01/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (UE-03 espedientea).
00:00:54
Aditzera ematea Udal Euskaltegiko 35 Dekretua, 2018ko ekainaren 29koa. Dekretu horren bitartez onesten da 2017tik 2018ra luzatutako Udal Euskaltegiko aurrekontu-kredituak aldatzeko 01/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (UE-03 espedientea).
00:00:54
Aldatzea Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren Estatutuak Partzuergoko Batzar orokorrak 2018ko maiatzaren 31n hartutako erabakiaren aurkako akordioaren aurkako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (OS- 23/2000 espedientea).
00:01:47
Aldatzea Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren Estatutuak Partzuergoko Batzar orokorrak 2018ko maiatzaren 31n hartutako erabakiaren aurkako akordioaren aurkako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (OS- 23/2000 espedientea).
00:01:47
Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Pinuak Gorri  jartzen dituen izurria" (S-18/062-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda .
0:49:21
Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Pinuak Gorri  jartzen dituen izurria" (S-18/062-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda .
0:49:21
Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: "Autobusen informazio sistemak eguneratzea" (S-18/063-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:18:35
Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: "Autobusen informazio sistemak eguneratzea" (S-18/063-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:18:35
Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. "Euskal Herriko industrialdeetan hobekuntzak eta moldaketak egiteko diru-laguntzen deialdia" (S-18/064-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:43:04
Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. "Euskal Herriko industrialdeetan hobekuntzak eta moldaketak egiteko diru-laguntzen deialdia" (S-18/064-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:43:04
Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Diru-laguntzak kultur, kirol eta jai talde, elkarte eta klubentzat" (S-18/065-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:58:10
Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, "Diru-laguntzak kultur, kirol eta jai talde, elkarte eta klubentzat" (S-18/065-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:58:10
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
02:41:27
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea 2017ko urriaren 30ko akta, 12. zenbakia duena eta 2017ko azaroaren 27ko akta 13. zenbakia duena.
00:00:17   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea Udal Euskaltegiko 35 Dekretua, 2018ko ekainaren 29koa. Dekretu horren bitartez onesten da 2017tik 2018ra luzatutako Udal Euskaltegiko aurrekontu-kredituak aldatzeko 01/18 espedientea, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (UE-03 espedientea).
00:00:54   1 Mintzaldi
3  Aldatzea Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren Estatutuak Partzuergoko Batzar orokorrak 2018ko maiatzaren 31n hartutako erabakiaren aurkako akordioaren aurkako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (OS- 23/2000 espedientea).
00:01:47   20 Mintzaldi
4  Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, 'Pinuak Gorri  jartzen dituen izurria' (S-18/062-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda .
00:49:21   23 Mintzaldi
5  Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa: 'Autobusen informazio sistemak eguneratzea' (S-18/063-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:18:35   23 Mintzaldi
6  Iñigo Pedruzo Abásolok PP udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. 'Euskal Herriko industrialdeetan hobekuntzak eta moldaketak egiteko diru-laguntzen deialdia' (S-18/064-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:43:04   17 Mintzaldi
7  Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, 'Diru-laguntzak kultur, kirol eta jai talde, elkarte eta klubentzat' (S-18/065-O), aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordearen irizpena izanda.
01:58:10   20 Mintzaldi
8  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
02:41:27   18 Mintzaldi
<