Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2017ko abenduaren 26ko akta, 15. zenbakia duena.
00:00:34
Aditzera ematea 2018ko urriaren 16ko 2224 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 45/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/99/S200).
00:01:01
Aditzera ematea 2018ko urriaren 18ko 2258 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 48/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/119/S200)
00:01:42
Aditzera ematea 2018ko azaroaren 9ko 2407 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 50/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/129/S200)
0:02:32
Aditzera ematea 2018ko azaroaren 9ko 2408 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 51/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/137/S200)
0:03:17
2017ko ekitaldiko Kontu Orokorra. Behin betiko onarpena. Aldez aurretik Kontu Batzorde Bereziaren irizpena izanda. (2018/92/S200)
00:03:59
Baserri-bideen Inbentarioa aldatzeko eskaera, Angel Albinarrate Egiak aurkeztu duena. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (HP/SP17-031)
00:38:24
HAPOren 43. aldaketa. Hasierako onarpena. Erkidego Ekipamenduko Segurtasuneko Sistema Orokorra handitzea, Suhiltzaileen Parkea handitzeko. Teknikariaren proposamen administratiboa, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Hirigintza eta Ingurumen eta Obra, Zerbitzu, Mantentze-Lan eta Landa Inguruneko gaien Informazio Batzordearen irizpenaz. (U-115/17)
01:02:58
Azaroaren 25eko Adierazpen Instituzionala. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2018/3/S932)
01:10:35
Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. ?Udal aurrekontuaren exekuzioaren jarraipena?, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-18/077-O)
01:42:46
Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, ?Hiriko altzariak garbitzea ?, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(S-18/078-O)
02:00:10
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
02:28:20
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:02   1 Mintzaldi
1  Onestea 2017ko abenduaren 26ko akta, 15. zenbakia duena.
00:00:34   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2018ko urriaren 16ko 2224 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 45/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/99/S200).
00:01:01   Mintzaldirik ez
3  Aditzera ematea 2018ko urriaren 18ko 2258 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 48/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/119/S200)
00:01:42   Mintzaldirik ez
4  Aditzera ematea 2018ko azaroaren 9ko 2407 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 50/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/129/S200)
00:02:32   Mintzaldirik ez
5  Aditzera ematea 2018ko azaroaren 9ko 2408 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 51/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (2018/137/S200)
00:03:17   Mintzaldirik ez
6  2017ko ekitaldiko Kontu Orokorra. Behin betiko onarpena. Aldez aurretik Kontu Batzorde Bereziaren irizpena izanda. (2018/92/S200)
00:03:59   24 Mintzaldi
7  Baserri-bideen Inbentarioa aldatzeko eskaera, Angel Albinarrate Egiak aurkeztu duena. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda (HP/SP17-031)
00:38:24   17 Mintzaldi
8  HAPOren 43. aldaketa. Hasierako onarpena. Erkidego Ekipamenduko Segurtasuneko Sistema Orokorra handitzea, Suhiltzaileen Parkea handitzeko. Teknikariaren proposamen administratiboa, Osoko Bilkuraren erabakiz ebatz dadin, aldez aurretik Hirigintza eta Ingurumen eta Obra, Zerbitzu, Mantentze-Lan eta Landa Inguruneko gaien Informazio Batzordearen irizpenaz. (U-115/17)
01:02:58   11 Mintzaldi
9  Azaroaren 25eko Adierazpen Instituzionala. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2018/3/S932)
01:10:35   19 Mintzaldi
10  Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa. ?Udal aurrekontuaren exekuzioaren jarraipena?, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-18/077-O)
01:42:46   22 Mintzaldi
11  Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, ?Hiriko altzariak garbitzea ?, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(S-18/078-O)
02:00:10   27 Mintzaldi
12  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
02:28:20   30 Mintzaldi
<