Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2018ko urtarrilaren 29ko akta, 1. zenbakia duena.
00:00:14
Onestea 2018ko urtarrilaren 29ko akta, 1. zenbakia duena.
00:00:14
Aditzera ematea 2018ko abenduaren 21ko 2805 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 55/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/153/S200)
00:00:38
Aditzera ematea 2018ko abenduaren 21ko 2805 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 55/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/153/S200)
00:00:38
Aditzera ematea 2018ko abenduaren 26ko 2812 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 56/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/156/S200)
00:01:27
Aditzera ematea 2018ko abenduaren 26ko 2812 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 56/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/156/S200)
00:01:27
Hasierako onespena ematea Udal Saneamendu Sarerako Isuriei buruzko Ordenantzari. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Hirigintza eta Ingurumen eta Obra, Zerbitzu, Mantentze lan eta Landa Inguruneko gaien informazio Batzordearen irizpena izanda. (U-022/19)
00:02:06
Hasierako onespena ematea Udal Saneamendu Sarerako Isuriei buruzko Ordenantzari. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Hirigintza eta Ingurumen eta Obra, Zerbitzu, Mantentze lan eta Landa Inguruneko gaien informazio Batzordearen irizpena izanda. (U-022/19)
00:02:06
Laudio Udalaren adierazpena, Diputatuen Kontseiluaren 765/2018 erabakiaz, zeinak onetsi duen luzatzea 2020ko ekainaren 25era arte 904/2016 erabakia, gizarte zerbitzuen prestazioa mantentzen duena, 20.000 biztanlez beherako populazioa duten Arabako Lurralde Historikoko udalerriek eta Aldundiak orain arte kudeatu duten terminoen arabera. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(2019/3/S902 // B 19-0059)
00:27:42
Laudio Udalaren adierazpena, Diputatuen Kontseiluaren 765/2018 erabakiaz, zeinak onetsi duen luzatzea 2020ko ekainaren 25era arte 904/2016 erabakia, gizarte zerbitzuen prestazioa mantentzen duena, 20.000 biztanlez beherako populazioa duten Arabako Lurralde Historikoko udalerriek eta Aldundiak orain arte kudeatu duten terminoen arabera. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(2019/3/S902 // B 19-0059)
00:27:42
2019ko euskararen aldeko jaietarako (Euskal Eskola Publikoa, Korrika, Araba Euskaraz, Ibilaldia, Kilometroak, Nafarroa Oinez, Herri Urrats eta Durangoko Azoka) autobus bidaien prezio publikoak. Alkate-Udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara nahiz Kultura, Kirol eta Jai Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/3/S200- E19-002)
01:06:35
2019ko euskararen aldeko jaietarako (Euskal Eskola Publikoa, Korrika, Araba Euskaraz, Ibilaldia, Kilometroak, Nafarroa Oinez, Herri Urrats eta Durangoko Azoka) autobus bidaien prezio publikoak. Alkate-Udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara nahiz Kultura, Kirol eta Jai Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/3/S200- E19-002)
01:06:35
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Laudio Udalaren Plana (2018-2022). Alkate udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara nahiz Kultura, Kirol eta Jai Arloetako Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/2/S893_ E19-030_EENP)
01:08:16
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Laudio Udalaren Plana (2018-2022). Alkate udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara nahiz Kultura, Kirol eta Jai Arloetako Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/2/S893_ E19-030_EENP)
01:08:16
Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa "Markesaren Parkea", aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/001-O)
02:00:34
Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa "Markesaren Parkea", aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/001-O)
02:00:34
Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duten mozioa. "Goi Nerbioiko saneamendu sistemaren exekuzioaren ez betetzea", aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/008-O)
02:19:06
Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duten mozioa. "Goi Nerbioiko saneamendu sistemaren exekuzioaren ez betetzea", aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/008-O) 2. Maider Basterra Ibarretxek EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duten mozio alternatiboa. "Goi Nerbioiko saneamendu sistemaren exekuzioaren ez betetzea", aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. 3. Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duten mozio alternatiboa. "Goi Nerbioiko saneamendu sistemaren exekuzioaren ez betetzea", aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
02:19:06
Erregu eta galderak
03:04:11
Galde-eskeak
03:04:11
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:01   Mintzaldirik ez
1  Onestea 2018ko urtarrilaren 29ko akta, 1. zenbakia duena.
00:00:14   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2018ko abenduaren 21ko 2805 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 55/18 espedientea onestekoa, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik eta kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/153/S200)
00:00:38   1 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2018ko abenduaren 26ko 2812 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 56/18 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/156/S200)
00:01:27   1 Mintzaldi
4  Hasierako onespena ematea Udal Saneamendu Sarerako Isuriei buruzko Ordenantzari. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Hirigintza eta Ingurumen eta Obra, Zerbitzu, Mantentze lan eta Landa Inguruneko gaien informazio Batzordearen irizpena izanda. (U-022/19)
00:02:06   18 Mintzaldi
5  Laudio Udalaren adierazpena, Diputatuen Kontseiluaren 765/2018 erabakiaz, zeinak onetsi duen luzatzea 2020ko ekainaren 25era arte 904/2016 erabakia, gizarte zerbitzuen prestazioa mantentzen duena, 20.000 biztanlez beherako populazioa duten Arabako Lurralde Historikoko udalerriek eta Aldundiak orain arte kudeatu duten terminoen arabera. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun Arloko Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(2019/3/S902 // B 19-0059)
00:27:42   19 Mintzaldi
6  2019ko euskararen aldeko jaietarako (Euskal Eskola Publikoa, Korrika, Araba Euskaraz, Ibilaldia, Kilometroak, Nafarroa Oinez, Herri Urrats eta Durangoko Azoka) autobus bidaien prezio publikoak. Alkate-Udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara nahiz Kultura, Kirol eta Jai Arloetako Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/3/S200- E19-002)
01:06:35   2 Mintzaldi
7  Euskararen Erabilera Normalizatzeko Laudio Udalaren Plana (2018-2022). Alkate udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara nahiz Kultura, Kirol eta Jai Arloetako Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/2/S893_ E19-030_EENP)
01:08:16   14 Mintzaldi
8  Loli Muriel Arocak PSE-EE udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa 'Markesaren Parkea', aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/001-O)
02:00:34   17 Mintzaldi
9  Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duten mozioa. 'Goi Nerbioiko saneamendu sistemaren exekuzioaren ez betetzea', aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/008-O)
02:19:06   36 Mintzaldi
10  Erregu eta galderak
03:04:11   49 Mintzaldi
<