Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2018ko otsailaren 26ko akta, 2. zenbakia duena.
00:00:23
Udaleko lanpostuen zerrenda aldatzea. Ipintzea derrigorrezkotasun-data ipinita ez zeukaten lanpostuetan. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/S987/1)
00:00:46
Aditzera ematea 2019ko urtarrilaren 2ko 0001 dekretuz ebatzi dela 2019ko ekitaldirako udal aurrekontuaren eta Udal Euskaltegiko aurrekontuaren luzapena eta egin beharreko egokitzapen-doiketak. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/1/S200)
00:51:55
Aditzera ematea 2018ko abenduaren 31ko 2989 duen Dekretuen berri ematea, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 57/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/161/S200)
00:52:29
Aditzera ematea 2018ko abenduaren 31ko 2999 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 58/18 espedientea onestekoa, kreditu globala transferitzeagatik. Alkate udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/165/S200)
00:53:11
Laudio Udalaren adierazpen instituzionala, SEAD-aren 43. urteurrena dela-eta. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.(B 19-0220)
00:53:50
Lucas Pasandin Sanchezek LABen izenean aurkeztutako eta EH Bildu, EAJ-PNV, OMNIA, PSE-EE eta PP udal talde politikoek beren egindako mozioa. Tubos Reunidos. Aldi baterako enplegu-erregulazioa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/013-O) // Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen ordezko mozioa. Tubos Reunidos enpresaren egoera. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
01:04:43
Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Gure eskualdeko ondarean defentsan. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/016-O)// Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen ordezko mozioa. Gure eskualdeko ondarean defentsan. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. // Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen ordezko mozioa. Eskualdeko ondarearen defentsan. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
01:39:04
Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duten mozioa. Martxoak 8, Greba Feminista babesteko. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/017-O) // Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozio alternatiboa. Martxoak 8 - Erakunde Adierazpena- Zirriborroa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
02:12:25
Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Arabako Foru Aldundiari eskatzea Lurralde Historikoko toki erakunde guztiei modu orekatuan laguntzea eta modu orekatuan parte hartzea ur kudeaketari dagozkion alderdi guztietan. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/018-O) // Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen ordezko mozioa. Uraren Kudeaketari dagozkion alderdi guztietan Arabako Foru Aldundiak Lurralde Historikoko toki erakunde guztiei modu orekatuan lagundu eta parte hartu. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
02:42:27
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
03:16:21
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea 2018ko otsailaren 26ko akta, 2. zenbakia duena.
00:00:23   1 Mintzaldi
2  Udaleko lanpostuen zerrenda aldatzea. Ipintzea derrigorrezkotasun-data ipinita ez zeukaten lanpostuetan. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/S987/1)
00:00:46   24 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2019ko urtarrilaren 2ko 0001 dekretuz ebatzi dela 2019ko ekitaldirako udal aurrekontuaren eta Udal Euskaltegiko aurrekontuaren luzapena eta egin beharreko egokitzapen-doiketak. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/1/S200)
00:51:55   1 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2018ko abenduaren 31ko 2989 duen Dekretuen berri ematea, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 57/18 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/161/S200)
00:52:29   1 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2018ko abenduaren 31ko 2999 Dekretua, 2018ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 58/18 espedientea onestekoa, kreditu globala transferitzeagatik. Alkate udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/165/S200)
00:53:11   1 Mintzaldi
6  Laudio Udalaren adierazpen instituzionala, SEAD-aren 43. urteurrena dela-eta. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.(B 19-0220)
00:53:50   12 Mintzaldi
7  Lucas Pasandin Sanchezek LABen izenean aurkeztutako eta EH Bildu, EAJ-PNV, OMNIA, PSE-EE eta PP udal talde politikoek beren egindako mozioa. Tubos Reunidos. Aldi baterako enplegu-erregulazioa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/013-O) // Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen ordezko mozioa. Tubos Reunidos enpresaren egoera. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
01:04:43   25 Mintzaldi
8  Nerea Gonzalez Garciak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Gure eskualdeko ondarean defentsan. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/016-O)// Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen ordezko mozioa. Gure eskualdeko ondarean defentsan. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. // Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen ordezko mozioa. Eskualdeko ondarearen defentsan. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
01:39:04   20 Mintzaldi
9  Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duten mozioa. Martxoak 8, Greba Feminista babesteko. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/017-O) // Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozio alternatiboa. Martxoak 8 - Erakunde Adierazpena- Zirriborroa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
02:12:25   14 Mintzaldi
10  Jon Ander Altube Lazkanok EH BILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Arabako Foru Aldundiari eskatzea Lurralde Historikoko toki erakunde guztiei modu orekatuan laguntzea eta modu orekatuan parte hartzea ur kudeaketari dagozkion alderdi guztietan. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/018-O) // Juanma Ibarretxe Revueltak EAJ-PNV udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen ordezko mozioa. Uraren Kudeaketari dagozkion alderdi guztietan Arabako Foru Aldundiak Lurralde Historikoko toki erakunde guztiei modu orekatuan lagundu eta parte hartu. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda.
02:42:27   12 Mintzaldi
11  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
03:16:21   30 Mintzaldi
<