Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Aditzera ematea 2019ko otsailaren 12ko 0197 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 1/19 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/8/S200)
00:00:02
Goienuri kalean dauden kale txikien (etxeen arteko sarbideen) titulartasuna ikertzeko espedientea. Alkate-udalburuaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/66/S566)
00:00:57
2018-2019 urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren I eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara, Kultura, Kirol eta Jai Arloko Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (Kul.18-27)
00:01:53
Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa: salmenta ibiltaria edo ez sedentarioa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/024-O)
00:05:59
Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa: datuen babesa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/025-O)
00:37:59
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:16:59
1  Aditzera ematea 2019ko otsailaren 12ko 0197 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 1/19 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2019/8/S200)
00:00:02   1 Mintzaldi
2  Goienuri kalean dauden kale txikien (etxeen arteko sarbideen) titulartasuna ikertzeko espedientea. Alkate-udalburuaren proposamena, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (2018/66/S566)
00:00:57   5 Mintzaldi
3  2018-2019 urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren I eranskinaren aldaketak. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Euskara, Kultura, Kirol eta Jai Arloko Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (Kul.18-27)
00:01:53   5 Mintzaldi
4  Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa: salmenta ibiltaria edo ez sedentarioa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/024-O)
00:05:59   21 Mintzaldi
5  Txaro Sarasua Diaz atxiki gabeko zinegotziak aurkeztu duen mozioa: datuen babesa. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena izanda. (S-19/025-O)
00:37:59   21 Mintzaldi
6  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:16:59   34 Mintzaldi
<