Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 2018ko martxoaren 26ko akta, 3.zenbakia duena eta 2018ko apirilaren 30eko akta, 4. zenbakia duena.
00:00:16
Izendatzea presidenteak eta mahaikideak hautesmahaiak eratzeko 2019ko maiatzaren 26an egingo diren Europako Parlamenturako diputatuak hauteskundeetarako eta tokiko hauteskundeetarako. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/030-O)
00:00:54
Aditzera ematea 2019ko apirilaren 9ko 818 Dekretua, 2019ko apirilaren 3an onetsi zen alkate-udalburuaren 758 Dekretua zuzentzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/031-O)
00:01:42
Interesen Erregistroa (Jardueren Erregistroa eta Ondareko Ondasunen Erregistroa). Aitorpen ereduak onestea. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/033-O_01)
00:02:25
Aditzera ematea 2018ko aurrekontu orokorraren kitapenari buruzko 0665 Dekretua, 2019ko martxoaren 27koa. Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/29/S200)
00:03:07
Aditzera ematea 2019ko apirilaren 9ko 815 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 02/19 espedientearen onespenari buruzkoa, 2018ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/34/S200)
00:03:45
Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/39/S200)
00:04:20
Behin betiko onestea Udal Saneamendu Sarera Isurtzeko Udal Ordenantza. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (U-022/19)
00:13:43
Eskatzea Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko 2020-2021 Programaren barruko diru-laguntza. Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(OS-169/19)
00:16:38
Aldatzea 2018. eta 2019. urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren V. Eraskina (S 18/050 O). Diru-laguntza izenduna Lamuza ikastetxeko guraso elkarteari 50. urteurrena dela eta. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.
01:11:13
Aldatzea 2018. eta 2019. urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren IV. eraskina. Alkate udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (F-19-0009)
01:12:25
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:13:43
1  Onestea 2018ko martxoaren 26ko akta, 3.zenbakia duena eta 2018ko apirilaren 30eko akta, 4. zenbakia duena.
00:00:16   1 Mintzaldi
2  Izendatzea presidenteak eta mahaikideak hautesmahaiak eratzeko 2019ko maiatzaren 26an egingo diren Europako Parlamenturako diputatuak hauteskundeetarako eta tokiko hauteskundeetarako. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/030-O)
00:00:54   3 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2019ko apirilaren 9ko 818 Dekretua, 2019ko apirilaren 3an onetsi zen alkate-udalburuaren 758 Dekretua zuzentzeko. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/031-O)
00:01:42   1 Mintzaldi
4  Interesen Erregistroa (Jardueren Erregistroa eta Ondareko Ondasunen Erregistroa). Aitorpen ereduak onestea. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (S-19/033-O_01)
00:02:25   3 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2018ko aurrekontu orokorraren kitapenari buruzko 0665 Dekretua, 2019ko martxoaren 27koa. Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/29/S200)
00:03:07   1 Mintzaldi
6  Aditzera ematea 2019ko apirilaren 9ko 815 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 02/19 espedientearen onespenari buruzkoa, 2018ko aurrekontuko gerakinak gehitzeagatik. Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/34/S200)
00:03:45   1 Mintzaldi
7  Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/39/S200)
00:04:20   17 Mintzaldi
8  Behin betiko onestea Udal Saneamendu Sarera Isurtzeko Udal Ordenantza. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (U-022/19)
00:13:43   5 Mintzaldi
9  Eskatzea Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko 2020-2021 Programaren barruko diru-laguntza. Alkate-udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.(OS-169/19)
00:16:38   29 Mintzaldi
10  Aldatzea 2018. eta 2019. urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren V. Eraskina (S 18/050 O). Diru-laguntza izenduna Lamuza ikastetxeko guraso elkarteari 50. urteurrena dela eta. Alkate-udalburuaren proposamena, Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda.
01:11:13   3 Mintzaldi
11  Aldatzea 2018. eta 2019. urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren IV. eraskina. Alkate udalburuaren proposamena zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (F-19-0009)
01:12:25   5 Mintzaldi
12  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
01:13:43   2 Mintzaldi
<