Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea hurrengo Akten laburpen xeheak: 2018ko maiatzaren 28koa, 5.zenbakia duena/ 2018ko ekainaren 7koa, 6. zenbakia duena/ 2018ko ekainaren 25ekoa, 7. zenbakia duena/ 2018ko ekainaren 25ekoa, 8. zenbakia duena/ 2018ko uztailaren 24koa, 9. zenbakia duena/ 2018ko abuztuaren 27koa, 10. zenbakia duena/ 2018ko irailaren 24koa, 11. zenbakia duena/ 2018ko urriaren 29koa, 12. zenbakia duena/ 2018ko azaroaren 26koa, 13. zenbakia duena/ 2018ko abenduaren 31koa, 14. zenbakia duena/ 2019ko urtarrilaren 28koa, 1. zenbakia duena/ 2019ko otsailaren 25ekoa, 2. zenbakia duena/ 2019ko martxoaren 25ekoa, 3. zenbakia duena/ 2019ko apirilaren 1ekoa, 4. zenbakia duena/ 2019ko apirilaren 30ekoa, 5. zenbakia duena.
00:01:07
Aditzera ematea 2019ko apirilaren 11ko 0839 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 03/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/38/S200)
00:02:41
Aditzera ematea 2019ko apirilaren 30ko 0971 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/45/S200)
00:03:16
Aditzera ematea 2019ko apirilaren 30ko 0972 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 05/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/52/S200)
00:03:58
Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
00:04:26
INICIO"  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  Onestea hurrengo Akten laburpen xeheak: 2018ko maiatzaren 28koa, 5.zenbakia duena/ 2018ko ekainaren 7koa, 6. zenbakia duena/ 2018ko ekainaren 25ekoa, 7. zenbakia duena/ 2018ko ekainaren 25ekoa, 8. zenbakia duena/ 2018ko uztailaren 24koa, 9. zenbakia duena/ 2018ko abuztuaren 27koa, 10. zenbakia duena/ 2018ko irailaren 24koa, 11. zenbakia duena/ 2018ko urriaren 29koa, 12. zenbakia duena/ 2018ko azaroaren 26koa, 13. zenbakia duena/ 2018ko abenduaren 31koa, 14. zenbakia duena/ 2019ko urtarrilaren 28koa, 1. zenbakia duena/ 2019ko otsailaren 25ekoa, 2. zenbakia duena/ 2019ko martxoaren 25ekoa, 3. zenbakia duena/ 2019ko apirilaren 1ekoa, 4. zenbakia duena/ 2019ko apirilaren 30ekoa, 5. zenbakia duena.
00:01:07   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2019ko apirilaren 11ko 0839 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 03/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/38/S200)
00:02:41   1 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2019ko apirilaren 30ko 0971 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 04/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/45/S200)
00:03:16   1 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2019ko apirilaren 30ko 0972 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 05/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren Irizpena izanda. (2019/52/S200)
00:03:58   1 Mintzaldi
5  Gobernu-organoen kontrola / Galde-eskeak
00:04:26   6 Mintzaldi
<