Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Aditzera ematea hurrengo Dekretuak: 2019ko ekainaren 18ko 1.520. Dekretua, Alkateordeen izendapenari buruzkoa, eta 2019ko uztailaren 1eko 1.615. Dekretua, Alkateordeen izendapena, izendatzeko aldez aurretiko 2019ko ekainaren 18ko 1.520 zenbakidun Dekretuaren aldaketari buruzkoa.Udal Talde Politikoen eta Bozeramaleen Batzordearen Eraketaren berri ematea. (S-19/033-O_04)
00:00:03
Udal Talde Politikoen eta Bozeramaleen Batzordearen Eraketaren berri ematea. (S-19/033-O_03)
00:02:37
Aditzera ematea 2019ko uztailaren 1eko 1.612. Dekretua. Udal talde politikoen kokapena Osoko Bilkuren aretoan. (S-19/033-O_05)
00:03:00
Ohiko udalbatzaren bilkura eguna eta aldizkakotasuna.(S-19/033-O_06)
00:05:14
Udal jarduera-arloak. Zerbitzuak eta Zerbitzu-unitateak.(S-19/033-O_08)
00:07:06
Eratzea batzorde informatibo iraunkorrak eta Kontuen Batzorde Berezia.(S-19/033-O_09)
00:16:02
Aditzera ematea 2019ko uztailaren 01eko 1.611. dekretua. Alkateordeen izendapena. Tokiko Gobernu Batzarra eratzea, alkate-udalburuak eskuordetutako eskuduntzak. Ohiko batzarrak egiteko eguna eta ordua. (S-19/033-O_07)
00:19:29
Osoko Bilkuraren eskumenak Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetzea. (S-19/033-O_07)
00:20:13
Udalbatzako kideen erabateko arduraldia. Ordainsariak. Udal Talde Politikoentzako diru kopuruak. (S-19/033-O_10)
00:20:46
Izendatzea udal ordezkariak Aiarako Kuadrillan. (S-19/033-O_11)
00:47:23
Udal Euskaltegian Laudio Udalaren ordezkarien izendapena. (S-19/033-O_12)
00:47:47
Kontratazio mahaiak eratzea. Osoko Bilkura kontratazio-organo gisa. (S-19/044-O)
00:48:11
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Aditzera ematea hurrengo Dekretuak: 2019ko ekainaren 18ko 1.520. Dekretua, Alkateordeen izendapenari buruzkoa, eta 2019ko uztailaren 1eko 1.615. Dekretua, Alkateordeen izendapena, izendatzeko aldez aurretiko 2019ko ekainaren 18ko 1.520 zenbakidun Dekretuaren aldaketari buruzkoa.Udal Talde Politikoen eta Bozeramaleen Batzordearen Eraketaren berri ematea. (S-19/033-O_04)
00:00:03   3 Mintzaldi
2  Udal Talde Politikoen eta Bozeramaleen Batzordearen Eraketaren berri ematea. (S-19/033-O_03)
00:02:37   1 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2019ko uztailaren 1eko 1.612. Dekretua. Udal talde politikoen kokapena Osoko Bilkuren aretoan. (S-19/033-O_05)
00:03:00   5 Mintzaldi
4  Ohiko udalbatzaren bilkura eguna eta aldizkakotasuna.(S-19/033-O_06)
00:05:14   2 Mintzaldi
5  Udal jarduera-arloak. Zerbitzuak eta Zerbitzu-unitateak.(S-19/033-O_08)
00:07:06   8 Mintzaldi
6  Eratzea batzorde informatibo iraunkorrak eta Kontuen Batzorde Berezia.(S-19/033-O_09)
00:16:02   8 Mintzaldi
7  Aditzera ematea 2019ko uztailaren 01eko 1.611. dekretua. Alkateordeen izendapena. Tokiko Gobernu Batzarra eratzea, alkate-udalburuak eskuordetutako eskuduntzak. Ohiko batzarrak egiteko eguna eta ordua. (S-19/033-O_07)
00:19:29   2 Mintzaldi
8  Osoko Bilkuraren eskumenak Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetzea. (S-19/033-O_07)
00:20:13   1 Mintzaldi
9  Udalbatzako kideen erabateko arduraldia. Ordainsariak. Udal Talde Politikoentzako diru kopuruak. (S-19/033-O_10)
00:20:46   29 Mintzaldi
10  Izendatzea udal ordezkariak Aiarako Kuadrillan. (S-19/033-O_11)
00:47:23   2 Mintzaldi
11  Udal Euskaltegian Laudio Udalaren ordezkarien izendapena. (S-19/033-O_12)
00:47:47   2 Mintzaldi
12  Kontratazio mahaiak eratzea. Osoko Bilkura kontratazio-organo gisa. (S-19/044-O)
00:48:11   4 Mintzaldi
<