Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea hurrengo Aktaren laburpen xehea: 2019ko ekainaren 15ekoa, 8.zenbakia duena. Udalbatza osatzea.
00:00:03
Aditzera ematea 2019ko uztailaren 5eko 1.709. dekretua. Funtzioak eskuordetzea. Zerbitzuen/Zerbitzu-unitateen zinegotzi ordezkariak izendatzea. Alkate-Udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O 08) Zerbitzua: Alkatetza.
00:00:38
Aditzera ematea 2019ko uztailaren 5eko 1.710. dekretua. Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak. Alkate-Udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O 09) Zerbitzua: Alkatetza.
00:01:17
2/2019 Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Jarduneko Alkate-udalburuaren proposamena, jarduneko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/76/S200) Zerbitzua: Tokiko Ogasuna.
00:01:52
2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 06/19 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2019/05/21 eguneko 1186 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/65/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:03:11
Aditzera ematea 2019ko maiatzaren 21eko 1185 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 07/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/54/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:03:56
Aditzera ematea 2019ko maiatzaren 21ko 1184 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 8/19 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik.Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/53/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:04:37
Aditzera ematea 2019ko ekainaren 20ko 1550 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 09/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/78/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:05:22
Aditzera ematea 2019ko uztailaren 1eko 1623 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/79/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:06:05
Arabako Foru Aldundiak aurkeztu duen eraikuntza, instalazio eta obren gaineko udal zerga arautzen duen 4 zenbakidun ordenantza fiskalean aurreikusitako hobari fiskala ezartzeko eskaera. Jarduneko Alkate-udalburuaren proposamena, jarduneko Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/31/S985) Zerbitzua: Tokiko Ogasuna.
00:06:48
2020 urtean aplikatu beharko diren Udal Zergak eta Tasak arautzen dituzten Ordenantza Fiskalak eta Prezio Publikoak arautzen dituzten Udal Ordenantzak aldaketa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren irizpena izanda (2019/8/S893) Zerbitzua: Tokiko Ogasuna.
00:13:14
GOK/FOD 1
00:26:41
Gobernu-organoen kontrola. Galde-eskeak.
00:39:42
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea hurrengo Aktaren laburpen xehea: 2019ko ekainaren 15ekoa, 8.zenbakia duena. Udalbatza osatzea.
00:00:03   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2019ko uztailaren 5eko 1.709. dekretua. Funtzioak eskuordetzea. Zerbitzuen/Zerbitzu-unitateen zinegotzi ordezkariak izendatzea. Alkate-Udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O 08) Zerbitzua: Alkatetza.
00:00:38   1 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2019ko uztailaren 5eko 1.710. dekretua. Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak. Alkate-Udalburuaren Proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O 09) Zerbitzua: Alkatetza.
00:01:17   1 Mintzaldi
4  2/2019 Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Jarduneko Alkate-udalburuaren proposamena, jarduneko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/76/S200) Zerbitzua: Tokiko Ogasuna.
00:01:52   2 Mintzaldi
5  2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 06/19 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2019/05/21 eguneko 1186 zk. duen dekretuen berri ematea. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/65/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:03:11   1 Mintzaldi
6  Aditzera ematea 2019ko maiatzaren 21eko 1185 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 07/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/54/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:03:56   1 Mintzaldi
7  Aditzera ematea 2019ko maiatzaren 21ko 1184 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 8/19 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik.Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/53/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:04:37   1 Mintzaldi
8  Aditzera ematea 2019ko ekainaren 20ko 1550 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 09/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/78/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:05:22   1 Mintzaldi
9  Aditzera ematea 2019ko uztailaren 1eko 1623 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 10/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Alkate-udalburuaren proposamena, zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/79/S200) Zerbitzua: Udal Kontu-hartzailetza.
00:06:05   1 Mintzaldi
10  Arabako Foru Aldundiak aurkeztu duen eraikuntza, instalazio eta obren gaineko udal zerga arautzen duen 4 zenbakidun ordenantza fiskalean aurreikusitako hobari fiskala ezartzeko eskaera. Jarduneko Alkate-udalburuaren proposamena, jarduneko Zinegotzi ordezkari laguntzailearen bitartez, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/31/S985) Zerbitzua: Tokiko Ogasuna.
00:06:48   8 Mintzaldi
11  2020 urtean aplikatu beharko diren Udal Zergak eta Tasak arautzen dituzten Ordenantza Fiskalak eta Prezio Publikoak arautzen dituzten Udal Ordenantzak aldaketa. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren irizpena izanda (2019/8/S893) Zerbitzua: Tokiko Ogasuna.
00:13:14   13 Mintzaldi
12  GOK/FOD 1
00:26:41   12 Mintzaldi
13  Gobernu-organoen kontrola. Galde-eskeak.
00:39:42   3 Mintzaldi
<