Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko uztailaren 5ekoa, 9. zenbakia duena
00:00:03
Aditzera ematea 2019ko irailaren 10eko 2092. Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea alkateordeari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/054-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:13
2018rako ekitaldiko kontu orokorra. Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kontuen Batzorde Bereziaren Irizpena izanda. (2019/74/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:01:45
2018-2019 urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren I. eranskinaren aldaketak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (Kul.18-27) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
00:02:33
Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Klima aldaketaren aurka konpromiso zehatzak, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/060-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau garapena.
00:11:55
Jon Iñaki Urkixo Oruetak ukoa aurkeztea EHBILDU udal talde politikoko zinegotzi izateari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/059-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:38:27
GZK_Izendatzea udal ordezkariak Aiarako Eskualdean. Aldatzea EHBILDU Udal Talde Politikoko ordezkariak.
00:52:33
Gobernu-Organoen kontrola / Galde-eskeak.
00:54:00
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko uztailaren 5ekoa, 9. zenbakia duena
00:00:03   Mintzaldirik ez
2  Aditzera ematea 2019ko irailaren 10eko 2092. Dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea alkateordeari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/054-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:13   1 Mintzaldi
3  2018rako ekitaldiko kontu orokorra. Behin betiko onespena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Kontuen Batzorde Bereziaren Irizpena izanda. (2019/74/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:01:45   2 Mintzaldi
4  2018-2019 urteetarako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren I. eranskinaren aldaketak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (Kul.18-27) Zerbitzu-unitatea: Kultura.
00:02:33   8 Mintzaldi
5  Lamia Arcas Nogalesek EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Klima aldaketaren aurka konpromiso zehatzak, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/060-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau garapena.
00:11:55   12 Mintzaldi
6  Jon Iñaki Urkixo Oruetak ukoa aurkeztea EHBILDU udal talde politikoko zinegotzi izateari. Alkate-udalburuaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/059-O) Zerbitzu-unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:38:27   9 Mintzaldi
7  GZK_Izendatzea udal ordezkariak Aiarako Eskualdean. Aldatzea EHBILDU Udal Talde Politikoko ordezkariak.
00:52:33   3 Mintzaldi
8  Gobernu-Organoen kontrola / Galde-eskeak.
00:54:00   12 Mintzaldi
<