Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta honen laburpen xehea: 2019ko abuztuaren 26koa, 11. zenbakia duena.
00:01:29
Aditzera ematea 2341 Dekretua, 2019ko urriaren 9koa, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 11/19 espedientea onestekoa, diru sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik . Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/116/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
00:01:50
Aditzera ematea 2019ko urriaren 9ko 2342 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 12/19 espedientea onestekoa, diru sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/117/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
00:02:34
Mª Pilar Álvarez Velak Igogailu eta Jasogailuen Araudiak Kaltetutako Auzokideen Plataformaren (VANAEL elkartearen) izenean aurkeztutako mozioa EAJ-PNV, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek berena egindakoa, eztabaidatu eta bozkatzeko. Igogailuen araudia aldatzea. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/069-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:03:21
Juan Jesús Merchán Mesónek Laudioko Sozialistak udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda: Gernikako Estatutuaren 40. urteurrenaren oroitza. (S-19/071-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:08:02
Jose Mari Gutiérrez Angulok EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda: Auzitegi Gorenak Procés-ari buruz emandako epaia. (S-19/072-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:54:14
Gobernu-Organoen kontrola / Galde-eskeak.
02:15:03
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   1 Mintzaldi
1  Onestea akta honen laburpen xehea: 2019ko abuztuaren 26koa, 11. zenbakia duena.
00:01:29   Mintzaldirik ez
2  Aditzera ematea 2341 Dekretua, 2019ko urriaren 9koa, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 11/19 espedientea onestekoa, diru sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik . Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/116/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
00:01:50   1 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2019ko urriaren 9ko 2342 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 12/19 espedientea onestekoa, diru sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/117/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu hartzailetza.
00:02:34   1 Mintzaldi
4  Mª Pilar Álvarez Velak Igogailu eta Jasogailuen Araudiak Kaltetutako Auzokideen Plataformaren (VANAEL elkartearen) izenean aurkeztutako mozioa EAJ-PNV, OMNIA eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek berena egindakoa, eztabaidatu eta bozkatzeko. Igogailuen araudia aldatzea. Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/069-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:03:21   40 Mintzaldi
5  Juan Jesús Merchán Mesónek Laudioko Sozialistak udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda: Gernikako Estatutuaren 40. urteurrenaren oroitza. (S-19/071-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:08:02   13 Mintzaldi
6  Jose Mari Gutiérrez Angulok EHBILDU udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, Aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda: Auzitegi Gorenak Procés-ari buruz emandako epaia. (S-19/072-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:54:14   15 Mintzaldi
7  Gobernu-Organoen kontrola / Galde-eskeak.
02:15:03   39 Mintzaldi
<