Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko irailaren 30eko akta, 12. zenbakia duena, eta 2019ko urriaren 21eko akta, 13.zenbakia duena.
00:00:07
Aditzera ematea 2019ko azaroaren 4ko 2659. dekretua. Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak. Aldaketa, Aitor Burgoa Martínezek zinegotzi karguaren jabetza hartu ondoren. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_09) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:41
Aditzera ematea 2019ko urriaren 28ko 2556. dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehengo Alkateordeari. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/076-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:22
Aditzera ematea 2019ko urriaren 21ko 2444 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/176/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:01:48
Aditzera ematea 2019ko azaroaren 07ko 2695 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 15/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/205/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:02:27
3/2019 Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/188/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:03:03
Sabino Garamendik Arabako Pentsionistak Lanean plataformaren izenean aurkeztutako mozioa, OMNIA, EHBILDU eta EAJ-PNV Udal Talde Politikoek berena egindakoa, eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda (2019/30/S023) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:03:50
Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Udal Instalazio eta Eraikinen Lagapena edota Erabilera arautzen duen Araudia, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S023/31) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:22:04
Gobernu-Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:43:49
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea akta hauen laburpen xeheak: 2019ko irailaren 30eko akta, 12. zenbakia duena, eta 2019ko urriaren 21eko akta, 13.zenbakia duena.
00:00:07   1 Mintzaldi
2  Aditzera ematea 2019ko azaroaren 4ko 2659. dekretua. Batzorde informatiboetako buruak eta idazkariak. Batzorde informatiboetako kideak. Aldaketa, Aitor Burgoa Martínezek zinegotzi karguaren jabetza hartu ondoren. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/033-O_09) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:41   2 Mintzaldi
3  Aditzera ematea 2019ko urriaren 28ko 2556. dekretua. Alkate-udalburuak bere zereginak eskuordetzea lehengo Alkateordeari. Alkate-udalburuaren proposamena Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/076-O) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:01:22   2 Mintzaldi
4  Aditzera ematea 2019ko urriaren 21ko 2444 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 14/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/176/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:01:48   2 Mintzaldi
5  Aditzera ematea 2019ko azaroaren 07ko 2695 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 15/19 espedientea onestekoa, kreditu gehigarriak emateagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/205/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:02:27   2 Mintzaldi
6  3/2019 Kredituen judizioz kanpoko aitorpena. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/188/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:03:03   3 Mintzaldi
7  Sabino Garamendik Arabako Pentsionistak Lanean plataformaren izenean aurkeztutako mozioa, OMNIA, EHBILDU eta EAJ-PNV Udal Talde Politikoek berena egindakoa, eztabaidatu eta bozkatzeko, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda (2019/30/S023) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:03:50   15 Mintzaldi
8  Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa. Udal Instalazio eta Eraikinen Lagapena edota Erabilera arautzen duen Araudia, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S023/31) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:22:04   Mintzaldirik ez
9  Gobernu-Organoen kontrola/ Galde-eskeak
01:43:49   41 Mintzaldi
<