Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Laudio Udalaren Jokabideari, Gobernu Onari eta Kalitate Instituzionalarekiko Konpromisoari buruzko Kodea.- Hasierako onespena (Udal Antolamendu Araudiaren eranskina). Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.. (2019/S893/16) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:03
2020ko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta langile-plazen plantillak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren osoko bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua eta Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzua) Irizpena izanda. (2019/236/S200). Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:27:08
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Laudio Udalaren Jokabideari, Gobernu Onari eta Kalitate Instituzionalarekiko Konpromisoari buruzko Kodea.- Hasierako onespena (Udal Antolamendu Araudiaren eranskina). Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda.. (2019/S893/16) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:03   16 Mintzaldi
2  2020ko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta langile-plazen plantillak. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, Osoko Bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Udal Kudeaketa Arloaren osoko bilkurako Gaien Informazio Batzorde Iraunkorraren (Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzua eta Ekonomia eta Zerga Kudeaketa Zerbitzua) Irizpena izanda. (2019/236/S200). Zerbitzu-Unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:27:08   18 Mintzaldi
<