Bilaketa
Gai-zerrenda
Mintzaldiak
Estatistikak
Dokumentuak
Hasiera
Onestea 14.zenbakia duen laburpen xehea, 2019ko urriaren 28koa.
00:00:14
Laudioko Udalaren 2020ko Urteko Araugintza Plana. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S893/19) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:39
Onestea Diru-laguntzen Plan Estrategikoa. 2020/2022 epea. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:06:11
Atxikitzea administrazio elektronikorako oinarrizko soluzioak elkarri emateko lankidetza hitzarmenetara, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an sinatutako hitzarmenera eta 2018ko abenduaren 11an Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenera.. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/047-MF) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:20:03
Goienuri kalean dauden kale txikien (etxeen arteko sarbideen) titulartasuna ikertzeko espedientea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2018/66/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:24:14
Aditzera ematea 2019ko abenduaren 4ko 3025 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 16/19 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/217/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:25:30
2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 17/19 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2019/11/14 eguneko 2820 zk. duen dekretuen berri ematea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/224/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:26:14
Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. AP68-ren doakotasuna. (2019/S023/34) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:26:56
Santi Hernando Sáezek eta Nerea González Garcíak EHBILDU eta OMNIA udal talde politikoen izenean aurkeztu duten mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. Komunikabide publikoei buruzko jardunbide egokien dekalogoa. (2019/S023/35) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:04:31
Gobernu-Organoen kontrola./ Galde-eskeak.
01:43:12
Inicio de la sesión  Hasiera
00:00:00   Mintzaldirik ez
1  Onestea 14.zenbakia duen laburpen xehea, 2019ko urriaren 28koa.
00:00:14   Mintzaldirik ez
2  Laudioko Udalaren 2020ko Urteko Araugintza Plana. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S893/19) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:00:39   10 Mintzaldi
3  Onestea Diru-laguntzen Plan Estrategikoa. 2020/2022 epea. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/S940/4) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:06:11   14 Mintzaldi
4  Atxikitzea administrazio elektronikorako oinarrizko soluzioak elkarri emateko lankidetza hitzarmenetara, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2017ko martxoaren 24an sinatutako hitzarmenera eta 2018ko abenduaren 11an Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenera.. Alkate-udalburuaren proposamena osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (S-19/047-MF) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:20:03   6 Mintzaldi
5  Goienuri kalean dauden kale txikien (etxeen arteko sarbideen) titulartasuna ikertzeko espedientea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2018/66/S566) Zerbitzu-unitatea: Udal Ondarea.
00:24:14   4 Mintzaldi
6  Aditzera ematea 2019ko abenduaren 4ko 3025 Dekretua, 2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 16/19 espedientea onestekoa, kredituen transferentziagatik. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/217/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:25:30   1 Mintzaldi
7  2019ko udal aurrekontuko kredituak aldatzeko 17/19 espedientea, diru-sarrerak izan direla-eta kredituak gaitzeagatik onartzeaz, 2019/11/14 eguneko 2820 zk. duen dekretuen berri ematea. Zinegotzi ordezkariaren proposamena, osoko bilkuraren erabaki bidez ebatz dadin, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. (2019/224/S200) Zerbitzu-unitatea: Udal Kontu-hartzailetza.
00:26:14   1 Mintzaldi
8  Alvaro Barrios Medinak OMNIA udal talde politikoaren izenean aurkeztu duen mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. AP68-ren doakotasuna. (2019/S023/34) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
00:26:56   24 Mintzaldi
9  Santi Hernando Sáezek eta Nerea González Garcíak EHBILDU eta OMNIA udal talde politikoen izenean aurkeztu duten mozioa, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Orokorraren Irizpena izanda. Komunikabide publikoei buruzko jardunbide egokien dekalogoa. (2019/S023/35) Zerbitzu-Unitatea: Idazkaritza eta Arau Garapena.
01:04:31   16 Mintzaldi
10  Gobernu-Organoen kontrola./ Galde-eskeak.
01:43:12   13 Mintzaldi
<